Платени публикации

Подкрепа от гимназията по туризъм за професионалното развитие на кариерни консултанти и педагогически съветници по Програма Еразъм+

Педагогически съветници и кариерни консултанти участваха в семинар на тема „Дигитална медийна грамотност, изкуствен интелект и кариерно развитие на младите хора в наши дни“, организиран от Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“, Хасково.

Чрез онлайн игри, групови дискусии и мобилни апликации те се научиха да оценяват критично познати и непознати сайтове в мрежата и да разпознават фалшиви новини. Запознаха се с начина, по който работи изкуственият интелект и неговото значение на пазара на труда и професиите на бъдещето. Интерес предизвикаха темите за ползите и рисковете от онлайн пазаруването и как да постигнем дигитално благополучие. Участниците разбраха как могат да контролират времето си онлайн,  особено в условия на пандемия и интернет зависимост.

Семинарът се провежда като дейност за разпространение на резултатите по проект „Дигитална медийна грамотност, изкуствен интелект и кариерно развитие на младежите в наши дни (DigiAI)“, в който хасковската гимназия е партньор. Проектът е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз по Ключова дейност 2 – Стратегически партньорства за професионално образование и обучение и е с продължителност 21 месеца.

Проектът DigiAI е предназначен за кариерни консултанти, педагогически съветници, учители по професионална подготовка и работещи в различни младежки информационни и кариерни центрове. За тях са разработени ресурси за специфично обучение в сферата на дигиталните компетенции като дигитална медийна грамотност, критично мислене и изкуствен интелект, които да бъдат използвани в процеса на професионално ориентиране. Така специалистите ще повишат капацитета си за предоставяне на качествено и адекватно обучение и съвети на учениците в тяхното кариерно развитие и ще подобрят уменията си за използване на пълния потенциал на новите технологии.  Разработено е съдържание по следните теми:

1.Нови тенденции в дигиталната медийна грамотност;

2.Изкуственият интелект и структурата на предоставената информация;

3.Въздействието на изкуствения интелект върху пазара на труда;

4.Фалшивите новини, критично мислене и оценка на информацията за кариерното развитие;

5.Умение за поръчка на стоки или услуги по интернет;

6.Насилието на информацията и дигиталното благополучие;

7.Кариерното консултиране и изкуствения интелект по време на кризи и пандемии.

Участниците в семинара се запознаха със създадените по проекта обучителни модули, видеа, презентации, тестове за самооценка, уъркшопове и допълнителни ресурси, качени в Система за управление на знанията (LMS), която може да се използва за различни видове обучение, включително самообучение или организиран курс с учител на 5 езика – български, английски, чешки, литовски и турски.

Предоставена е Компетентностна рамка за оценяване на постиженията, използвайки ECVET точки (единица резултат от учене), които дават информация за относителната тежест на придобитото от учене и допринасят за разбирането за дадена квалификация. Всички материали са качени на страницата на проекта www.digiai.eu и могат да бъдат ползвани безплатно след регистрация в платформата, която е вградена в уеб страницата.

Back to top button