Регион

Обявиха конкурси за директори на библиотеката и младежкия център в Димитровград

Общината обяви конкурси за директори на Градска библиотека „Пеньо Пенев“ и Общинско предприятие „Детски и младежки център“ в Димитровград.

Кандидатите за директор на библиотеката трябва да имат висше образование с професионално направление Обществени комуникации и информационни науки, да имат най-малко 3 г. професионален опит в библиотека и др. Конкурсът се провежда на два етапа – допускане по документи, които се подават в едномесечен срок в кметството и защита на концепция и събеседване с кандидатите.

Кандидатите за директор на младежкия център трябва да са висшисти с образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионално направление – Педагогика, Музикално и танцово изкуство, Театрално и филмово изкуство, Изобразително изкуство, не по-малко от 5 г. професионален опит, от които не по-малко от 3 г., свързани с работа с деца и младежи. Конкурсът се провежда на три етапа – проверка на документите, защита на концепция за управление и развитие на младежкия център и интервю. Документи се подават в едномесечен срок в кметството.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button