Регион

Свиленград скочи срещу готвеното закриване на съда в града

Общинският съвет в Свиленград се обяви против закриването на Районния съд в града. Местните парламентаристи са срещу ограничаване правото на достъп до правораздаване на жителите на община Свиленград.

На извънредна сесия съветниците изразиха отрицателна позиция и единодушно приеха решение против предложен доклад по Модел 4 за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратура. В него се предвижда закриване на Районен съд – Свиленград и превръщането му в териториален офис на Районен съд – Харманли, както и промяна в подсъдността на граждански и наказателни дела, които да станат подсъдни на Окръжен съд и съответно да се разглеждат от Окръжен съд.

Свиленград

 

Председателят на общинския съвет адвокат Таня Коларова отбеляза обществената значимост на проблема и бързата реакция на цялата общественост против приемането на доклад модел 4. Кметът на общината арх. Анастас Карчев изпрати отрицателно становище до Висшия съдебен съвет, Министерство на правосъдието, Омбудсмана на републиката, Областна управа – Хасково, Окръжен съд – Хасково. Тридесет местни адвокати са изпратили свое протестно становище до Висшия съдебен съвет. За кратко време граждани се организираха и направиха подписка с над 1 400 подписа против планираното съдебно преустройство и закриването на съда, съобщават от общината.

Свиленград

В изказването си адвокат Георги Еленков благодари на гражданите и гражданските сдружения, които се включиха в защита на позицията за запазване на съда и посочи нецелесъобразността на обсъждания доклад модел 4, с който се ограничава и забавя достъпът на хората от общината до правораздаване. Като гранична и бързоразвиваща се община Свиленград не може да остане без съдебен орган, предвид натовареността му с многобройни и наказателни, и граждански дела, изтъкна той.

В приетото решение на общинския съвет бяха включени и допълнителни мотиви, предложени от главния юрист на общината Мариян Дервенков, че предлаганият модел ще доведе до негативни последици за социално-икономическото развитие на община Свиленград и загуба на работни места – адвокати, адвокатски сътрудници, преводачи, вещи лица и др. Декларация в защита на Районния съд прочете представител на Руски клуб – Свиленград.

Решението на Общински съвет – Свиленград ще бъде изпратено до ВСС, Омбудсмана на Република България, Министъра на правосъдието и Областния управител на Хасковска област.

Един коментар

  1. Абе я да си сядат на задните си части свиленградскате гочета и много да не реват.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button