Хасково

Наградиха и пенсионираха съдия в Ивайловград, прокурор стана съдия в Хасково

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Таня Киркова съдия в Районен съд – Ивайловград с личен почетен знак първа степен – златен и 1 000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Съдия Киркова е поощрена по предложение от Живко Янков – председател на Районен съд – Ивайловград. Той е посочил, че Таня Киркова се отличава с висок професионализъм, компетентност, квалифицираност, обективност, почтеност, безупречно и образцово изпълнение на служебните си задължения. Отчетено е, че с цялостната си работа съдия Киркова се е доказала като магистрат с висок професионализъм, спазваща всички правила за професионална етика и дала своя принос за утвърждаване престижа на съдебната власт.

Киркова има над 19 години стаж в Районен съд Ивайловград, като в периода 2005 г. – 2015 г. е била административен ръководител, а от ноември 2015 г. до март 2016 г., както и от декември 2017 г. до май 2019 г. е била изпълняващ функциите административен ръководител. Поради навършване на 65-годишна възраст Таня Киркова се освобождава от длъжността „съдия“, считано от 16 юни 2021 г.

Съдийската колегия на ВСС премести на длъжност „съдия“ класираните кандидати в конкурса за заемане на 11 свободни длъжности в районните съдилища в страната по обявен конкурс. Христина Жисова, която е прокурор в Районна прокуратура – Хасково е преместена на длъжност „съдия“ в Районен съд – Хасково.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button