Платени публикации

Партньорството със съседна Турция – възможност за разширяване на туристическото предлагане

Проект CB005.2.23.070 “Регионална туристическа марка за устойчив туризъм” е съфинансиран от Европейския съюз чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020.

Проект

Представители на туристическия бизнес от област Хасково бяха на работно посещение в съседните турски региони Кешан, Ипсала и Енез. Деловите срещи и запознаването с туристически обекти от двете страни на границата са част от усилията за изграждане на партньорска мрежа, насочена към  разширяване на възможностите за местния бизнес. В общините Ивайловград, Маджарово, Тополовград, Свиленград, Стамболово и Хасково са първите обекти, сертифицирани с Регионалната туристическа марка „СЛЪНЧОГЛЕД“. Системата за доброволна сертификация, разработена в рамките на проект, финансиран чрез програмата за трансгранично сътрудничество  ИНТЕРРЕГ България – Турция, е инструмент за подобряване на качеството на предоставяните услуги и за популяризиране на региона.

Проект

Характерният пейзаж, традициите, кулинарната култура, бит и общуване са основни компоненти на туристическото предлагане, които оформят спецификата на региона и носят потенциала да повишат туристическия интерес към дестинацията. Промените в потребителските нагласи в сферата на туризма – извеждането на сигурността като приоритетен критерий за избор на дестинация, пътуване в по-малки групи, отдаването на предпочитания за настаняване в малки обекти, по-висока взискателност към специфичните регионални храни и интерес към опознаване на региона – определят и селекцията на първите обекти, които вече носят символа на марката „Слънчоглед“. Те са както хотели и ресторанти, така и производители на местни храни, транспортни компании, информационни центрове, туроператори и, не на последно място, забележителности и културни институции. Част от критериите за присъждане на РТМ „Слънчоглед“ са свързани с отговорното отношение към природата и с прилагането на мерки за сигурност и безопасност на здравето.

Проект

По време на визитата в съседна Турция, представителите на първите български сертифицирани обекти имаха възможност да се разгледат част от хотелите, търговските центрове, заведенията за хранене и забележителностите в съседния крайграничен регион, които вече носят марката „Слънчоглед“ и да присъстват на церемонията за връчване на удостоверенията за сертификация, която се проведе в Търговско-промишлената палата на гр. Кешан.

На 11 и 12 юни 2021 предстои българските партньори да представят своя туристически продукт на партньорите в проекта. Домакин на заключителната церемония ще бъде Регионалният исторически музей в Хасково, който е един от българските носители на знака за качество „Слънчоглед“. Представителите на турския бизнес ще имат срещи със свои колеги от Хасковска област и ще посетят някои от най-значимите културни забележителности на региона. Предвидени са посещения на различни обекти, дегустации на храни от местни производители и презентации на възможностите, които предлага туристическия сектор в региона.

Проект

„Регионалната туристическа марка  „Слънчоглед“  поставя началото на нов етап в предлагане на качествен и оригинален туристически продукт, който е основан на осъзнати ценности: културното многообразие и богатство на традициите, качество на услугите, осигуряващо пълноценно и запомнящо се преживяване и отговорно отношение към околната среда и здравето на посетителите“ – споделя ръководителят на проекта Кремена Кьосева от Сдружение „Енвизимо свят“.

Пътеводителят, който е издаден, не само обединява първите сертифицирани обекти в партньорска мрежа под знака „Слънчоглед“, но и ще подпомогне за формирането на съвместен туристически продукт в регионите на Хасково и Кешан.

В страните от Европейския съюз действат множество системи за доброволна сертификация, които присъждат свои знаци за качество и улесняват съвместните начинания между представители на различни сектори. У нас тази европейска практика не е много популярна и амбицията на партньорите по проекта е да популяризират своя опит, като насърчават и обекти от други региони да се присъединят към мрежата.

Първата трансгранична регионална туристическа марка „Слънчоглед“ е разработена в рамките на проект CB005.2.23.070 “Регионална туристическа марка за устойчив туризъм”, финансиран по ИНТЕРРЕГ България – Турция, в който партньори са Сдружение „Енвизимо Свят“, Република България и Търговско-промишлената палата на гр. Кешан, Република Турция.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България- Турция 2014-2020, CCI № 2014TC16I5CB005. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Сдружение „Енвизимо Свят” и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на Управляващия орган и Националния орган на Програмата.

Back to top button