Хасково

42.5 квадрата е полезната жилищна площ на човек в Хасковска област

42.5 квадратни метра е полезната жилищна площ на човек от населението в Хасковска област, сочат данните на Териториално статистическо бюро – юг при Националния статистически институт.

72 602 са сградите в областта към края на миналата година или с 53 повече в сравнение с 2019 г. Жилищата в тях са 123 645. В градовете се намират 66.7% от жилищата в областта, а в селата – 33.3%.

Жилищата в областта се обитават средно от 1.8 лица, като при тези в градовете показателят е 1.9 лица, а в селата – 1.5. Най-висок среден брой лица на едно жилище през 2020 г. е регистриран в община Минерални бани – 2.3, Симеоновград – 2.1 и Харманли – 2, а най-малък в Маджарово и Тополовград – по 1.3.

Стоманобетонните и панелните сгради са 2 614 с 31 071 жилища, тухлените са 55 025 със 77 500 жилища, а 15 074 жилища се намират в 14 963 сгради с друга конструкция. 36.8% от жилищата в градовете се намират в стоманобетонни и панелни, 59.3% – в тухлени и 3.9% – в други сгради. Същевременно 28.9% от жилищата в селата са в други сгради – камък, сурови тухли, дърво и други материали, 69.3% в тухлени сгради и само 1.8% в стоманобетонни и панелни сгради.

Жилища

Най-голям е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 – 1960 г. – 33.9%, а най-нисък след 2011 г. и до 1918 г. – 1%.

Преобладаващата част от жилищата в градовете са с две и три стаи – 67.8%, а в селата с три и четири стаи са 61.9%. Средният брой стаи на едно жилище в селата е 3.5, а в градовете – 2.9. Към 31 декември 2020 г. 33.1% от всички жилища в областта се намират в едноетажни сгради, следвани от жилищата в двуетажни сгради – 25.9%.

Осигуреността с жилища на 1 000 души от населението в областта е 553 при средно за страната 576. Най-много жилища на 1 000 души от населението са регистрирани в общините Маджарово – 790 и Тополовград – 759, а най-малко в общините Минерални бани – 428 и Симеоновград – 486.

120 810 (97.7%) от жилищата са частна собственост на физическо лице, 737 са фирмени, а 2 098 са държавни или общински.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button