Избори 2021

Йордан Апостолов: Бъдещето на децата ни се корени в българските традиции

Йордан Апостолов – водач на листата на БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ за Хасково:

През последните години в България се прокарва чужда идеология, щедро финансирана от външни организации. Срещу традициите, семейството и патриотизма, които са ни запазили като народ дори през пет века робство, се изправя идеологии, подплатени финансово от чуждестранни фондации и организации.

Нашата борба винаги е била запазване на традиционното българско семейство, което се състои от мъж, жена и деца. По никакъв начин държавата не ограничава правата на всеки, който избира алтернативен начин на живот, но не сме и съгласни това да бъде модел на подражание. В днешно време медиите и масовата култура налагат със сила разбирания, които никога не са близки до българския народ.

Въпреки настъпателните опити българинът пази своя дух и не приема внасянето на чужди идеологии като т. нар. „джендаризъм“. Заради неуспешната кампания да бъде приет доброволно, фондации и политически лица около тях се опитват да ни принудят със закони да приемем политики относно това. Политики, които не само ни карат да приемем, че има десетки полове, но и това, че една фондация знае какво е по-добре за детето от неговите биологични родители. И без участието на БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ в Народното събрание това е една стъпка по-близко до реалността.

Такъв е и случаят със закона за закрила на детето, който в последните години претърпя много промени. В последните години натискът за генерални промени в огромен и заради възможните тълкувания, както и силното лоби на фондации, вече се използва манипулативно за прокарване на чужди за традициите на българина разбирания. Крайната цел е овладяване и „приватизиране“ на закона и социалните услуги, които са роля на съответните държавни органи.

Последните промени се правят с една ясна цел – държавата да даде право на неправителствени организации не само да решават кои родители са годни да гледат децата си, но и да ги „извежда“ от биологичните им семейства под претекст, че са в неблагоприятна среда. Като, разбира се, същите частни тоталитарни органи ще бъдат щедро подплатени със средства от бюджета да предоставят „правилната“ среда за израстване на децата.

Има семейства, които не предоставят нужната среда за правилното отглеждане на деца. Към днешна дата българската държава работи активно с ред международни и местни организации и социални структури, които работят над такива случаи. Натискът, обаче, е не просто да бъде работено активно над изкореняването на такива случаи.

Опитите за налагане на такива кардинални промени е свързан с идеологията на левия либерализъм, който цели да премахне всеки белег на традиционното българско семейство. Виждаме до какво доведе това в други страни, които се огънаха пред задкулисните сили – разврат, социално напрежение и пропадащи нации.

Йордан Апостолов

БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ в 44-то НС внесохме проект за промени в закона за закрила на детето, които ще утвърдят един път за винаги ролята на биологичното семейство и интересите на децата да бъдат с родителите си. Активната ни работа с родителски организации създаде възможност да предоставим балансирани промени в закона, които гарантират интересите на семейството пред високоплатени служители на чужди фондации.

Във внесените от нас промени в Закона за закрила на детето много ясно е дефинирана ролята на биологичните и родствени връзки, както и спазването на морала, традициите и добрите нрави на държавата ни. Предлагаме ограничаване ролята на социалните работници, които да зачитат на първо място честта и достойнството както на детето, така и на неговото биологично семейство или законният му попечител.

Предлагаме създаването на бърза процедура, чрез която Съдът се задължава да разглежда незабавно всеки конкретен случаи, свързан с възможността дете да бъде изведено от семейството си. По този начин се гарантира интересът на детето, което няма да стои по институции, докато делото се влачи с месеци.
Към днешна дата няма публичен регистър на организациите, които предоставят социални услуги. Чрез Агенцията за качеството на социалните услуги ще бъде създадена система за контрол на национално, областно и общинско ниво, която да следи за отклоняване от интересите на детето и Държавата.
Всички предложени от нас промени гарантират запазване интересите на детето и неговото семейство.

Като водач на листа в област Хасково имах възможност в последните дни да се срещна индивидуално с представители на родителските организации от района. В следващите дни ми предстои обща среща за да обсъдим подробно конкретните проблеми на общността в района. Гражданското общество в Хасково винаги е било сред най-будните и не малка част от промените, които сме внесли като законопроект, са съгласувани и изработени с подкрепата на родителски организации от района.

БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ ще сме представители на традиционното българско семейство и ценности, които изповядва народът ни. Няма да позволим нашите деца да са част от поредната европейска нация, която предава своите традиции и ценности. Нашата битка е за бъдещето и утрешния ден.

Йордан Апостолов

Купуването и продаването на гласове е престъпление

Back to top button