Хасково

В езиковата гимназия от догодина ще има модерен център за проектобазирано обучение

От началото на следващата учебна година в Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ ще функционира Център за проектобазирано обучение, в който ще се интегрират умения по дигиталните технологии с учебно съдържание по природни науки, математика и чужди езици.

В разработването на учебните програми и учебните материали и в квалификацията на учителите училището ще бъде подпомогнато от Училищна Телерик Академия, както и от Центъра за творческо обучение по програмата Skills for innovation на Intel.

Така за постъпващите в Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково освен качествено чуждоезиковото обучение се осигуряват допълнителни възможности за изграждане на знания, умения и отношения, необходими за успешната им бъдещата реализация.

За първи път в своята история Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ в Хасково предлага разширяване на възможностите за бъдеща реализация на своите ученици. От тази година в училището е разкрита нова паралелка „Биология и химия с интензивно изучаване на английски език“. Така освен характерните за гимназията езикови умения, учениците ще придобият и полезни знания по два от най-актуалните предмета.

В езиковата гимназия в Хасково отново ще има прием в шест езикови паралелки с интензивно изучаване на немски, английски и испански, които традиционно се радват на огромен интерес сред кандидатите.
Профилираната подготовка се провежда, както по изучаваните два чужди езика, така и по още два учебни предмета по избор от биология, химия, български език и литература, история, математика, информационни технологии, география и предприемачество.

Записването на ученици, постъпващи в 8 клас в Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково, започва веднага след обявяване на списъците с приетите на първи етап на класиране, което трябва да се случи до 13 юли 2021 г.

Преди това в периода от 5 – 7 юли 2021 г. родителите на учениците, кандидатстващи за прием след завършено основно образование, трябва да подадат заявления за участие в приема в портала https://priem.mon.bg или в Центровете за прием на документи, определени от РУО.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button