Хасково

448 са свободните места в гимназиите за трето класиране в Хасковско

448 са свободните места за трето класиране след 7 клас в гимназиите в Хасковска област, съобщават от Регионалното управление на образованието.

Както Haskovo.info писа, 172 деца бяха приети в региона след второ класиране. 151 кандидат-гимназисти са подали заявления за участие във второ класиране, а 21 не са били приети никъде на първо и участваха автоматично.

В трети етап на класиране участват ученици, които не са приети или не са се записали в училището, в което са били класирани, не са кандидатствали до момента или са били записани, но са изтеглили документите си, при което не запазват местата си от първо и второ класиране.

Подаването на заявление за участие в трето класиране е еднократно и се извършва по електронен път или на хартиен носител в училищата-гнезда от 9 до 17 часа. Подаването на документи за участие в трети етап на класиране се извършва от 26 до 27 юли.

Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища, в които има свободни места. Броят на желанията за класиране не е ограничен.

Резултатите от третия етап на класиране ще бъдат обявени на 29 юли. Записването на приетите ученици на трети етап на класиране е на 30 юли и се извършва в училището, в което ученикът е приет. Незаетите места след записването на учениците от ІІІ етап ще бъдат обявени в сайта на РУО на 2 август.

Свободните места за трето класиране в Хасковска област:

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Свободни места
1453 СУ „Св.П.Хилендарски“, ГР.ХАСКОВО профил Предприемачески с разширено изучаване на АЕ профилирана Предприемачески 2
2598 ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, ГР.ХАСКОВО Немски език и английски език профилирана Чужди езици 0
2604 ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, ГР.ХАСКОВО Английски език и немски език профилирана Чужди езици 0
2614 ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, ГР.ХАСКОВО Биология и химия с английски език профилирана Природни науки 0
2622 ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, ГР.ХАСКОВО Английски език и руски език профилирана Чужди езици 0
2625 ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, ГР.ХАСКОВО Английски език и испански език профилирана Чужди езици 0
2628 ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, ГР.ХАСКОВО Испански език и английски език профилирана Чужди езици 0
2298 ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, ГР.ХАСКОВО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК профилирана Математически 0
2299 ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, ГР.ХАСКОВО ИНФОРМАТИКА С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК профилирана Математически 0
2300 ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, ГР.ХАСКОВО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК профилирана Софтуерни и хардуерни науки 0
2301 ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, ГР.ХАСКОВО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК профилирана Софтуерни и хардуерни науки 1
2302 ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, ГР.ХАСКОВО БИОЛОГИЯ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК профилирана Природни науки 0
1473 ФСГ „Атанас Буров“, ГР.ХАСКОВО Оперативен счетоводител с разширено изучаване на АЕ професионална Оперативно счетоводство 5
1487 ФСГ „Атанас Буров“, ГР.ХАСКОВО Данъчен и митнически посредник с разширено изучаване на АЕ професионална Митническа и данъчна администрация 1
1505 ФСГ „Атанас Буров“, ГР.ХАСКОВО Банково дело с разширено изучаване на АЕ професионална Банково дело 4
1512 ФСГ „Атанас Буров“, ГР.ХАСКОВО Икономическа информатика с разширено изучаване на АЕ професионална Икономическа информатика 5
1517 ФСГ „Атанас Буров“, ГР.ХАСКОВО Организатор Интернет приложения с разширено изучаване на АЕ професионална Електронна търговия 6
2873 ПГ по туризъм, ГР.ХАСКОВО Рекламна графика професионална Рекламна графика 11
2877 ПГ по туризъм, ГР.ХАСКОВО Организация на хотелиерството професионална Организация на хотелиерството 4
2879 ПГ по туризъм, ГР.ХАСКОВО Кетъринг професионална Кетъринг 14
3612 ПГ по туризъм, ГР.ХАСКОВО Производство на хляб и хлебни изделия професионална Производство на хляб и хлебни изделия 11
3613 ПГ по туризъм, ГР.ХАСКОВО Производство на сладкарски изделия професионална Производство на сладкарски изделия 6
3614 ПГ по туризъм, ГР.ХАСКОВО Готвач професионална Производство на кулинарни изделия и напитки 5
3615 ПГ по туризъм, ГР.ХАСКОВО Съдебна администрация професионална Съдебна администрация 2
1881 ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, ГР.ХАСКОВО СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ с разширено изучаване на английски език професионална Системно програмиране 0
1947 ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, ГР.ХАСКОВО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА с разширено изучаване на английски език професионална Строителство и архитектура 0
1953 ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, ГР.ХАСКОВО МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО с разширено изучаване на английски език професионална Мебелно производство 0
1963 ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, ГР.ХАСКОВО НЕДВИЖИМИ ИМОТИ с разширено изучаване на английски език професионална Недвижими имоти 1
1974 ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, ГР.ХАСКОВО ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с разширено изучаване на английски език професионална Парково строителство и озеленяване 0
1985 ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, ГР.ХАСКОВО ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО с разширено изучаване на английски език професионална Горско и ловно стопанство 0
1989 ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, ГР.ХАСКОВО ГЕОДЕЗИЯ с разширено изучаване на английски език професионална Геодезия 0
1748 ПГЛП „Райна Княгиня“, ГР.ХАСКОВО Конструиране моделиране и технология на облекло от текстил професионална Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил 14
1768 ПГЛП „Райна Княгиня“, ГР.ХАСКОВО Производство на облекло от текстил професионална Производство на облекло от текстил 15
1772 ПГЛП „Райна Княгиня“, ГР.ХАСКОВО Фризьорство професионална Фризьорство 0
1837 ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“, ГР.ХАСКОВО Приложно програмиране професионална Приложно програмиране 14
2890 ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“, ГР.ХАСКОВО Електротехник – дуално професионална Електрообзавеждане на производството 10
2893 ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“, ГР.ХАСКОВО Топлотехника професионална Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна 8
2897 ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“, ГР.ХАСКОВО Компютърна техника и технологии – дуално професионална Компютърна техника и технологии 5
3385 ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“, ГР.ХАСКОВО Машини и съоръжения за заваряване – дуално професионална Машини и съоръжения за заваряване 9
3386 ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“, ГР.ХАСКОВО Компютърна техника и технологии професионална Компютърна техника и технологии 6
3387 ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“, ГР.ХАСКОВО Машини и съоръжения за заваряване професионална Машини и съоръжения за заваряване 13
1756 ПГТАТ, ГР.ХАСКОВО Електромонтьор на транспортна техника професионална Електрообзавеждане на транспортна техника 10
1824 ПГТАТ, ГР.ХАСКОВО Автотранспортна техника – монтьор професионална Автотранспортна техника 1
1827 ПГТАТ, ГР.ХАСКОВО Полевъдство – растениевъд професионална Полевъдство 8
1829 ПГТАТ, ГР.ХАСКОВО Експлоатация на автомобилния транспорт професионална Експлоатация на автомобилния транспорт 15
3452 ПГТАТ, ГР.ХАСКОВО Растениевъд – зеленчукоптоизводство професионална Зеленчукопроизводство 12
3338 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ГР.ДИМИТРОВГРАД Работник в хранително – вкусовата промишленост професионална Хранително – вкусова промишленост 4
2463 СУ “ Любен Каравелов „, ГР.ДИМИТРОВГРАД Софтуерни и хардуерни науки с разширено изучаване на английски език профилирана Софтуерни и хардуерни науки 0
1759 ПМГ „Иван Вазов“, ГР.ДИМИТРОВГРАД математика и информатика профилирана Математически 0
1761 ПМГ „Иван Вазов“, ГР.ДИМИТРОВГРАД биология и здр. образование и химия и опазване на околната среда профилирана Природни науки 1
1766 ПМГ „Иван Вазов“, ГР.ДИМИТРОВГРАД информатика и информационни технологии профилирана Софтуерни и хардуерни науки 0
1779 ПМГ „Иван Вазов“, ГР.ДИМИТРОВГРАД приложен програмист професионална Приложно програмиране 0
1634 ПЕГ „Д-р Ив. Богоров“, ГР.ДИМИТРОВГРАД АЕ с ИспЕ профилирана Чужди езици 0
1640 ПЕГ „Д-р Ив. Богоров“, ГР.ДИМИТРОВГРАД АЕ с НЕ профилирана Чужди езици 0
1655 ПЕГ „Д-р Ив. Богоров“, ГР.ДИМИТРОВГРАД АЕ с РЕ профилирана Чужди езици 0
2347 ПГ „Проф. д-р А.Златаров“, ГР.ДИМИТРОВГРАД Машинен техник – дуално обучение професионална Машини и системи с ЦПУ 20
2355 ПГ „Проф. д-р А.Златаров“, ГР.ДИМИТРОВГРАД Електротехник – дуално обучение професионална Електрообзавеждане на производството 1
2361 ПГ „Проф. д-р А.Златаров“, ГР.ДИМИТРОВГРАД Техник по автоматизация – дуално обучение професионална Автоматизация на непрекъснати производства 21
2374 ПГ „Проф. д-р А.Златаров“, ГР.ДИМИТРОВГРАД Ресторантьор – дуално обучение професионална Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения 1
3628 ПГ „Проф. д-р А.Златаров“, ГР.ДИМИТРОВГРАД Електротехник професионална Електрически машини и апарати 6
1775 СУ“ Неофит Рилски“, ГР.ХАРМАНЛИ Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и хардуерни науки 0
1787 СУ“ Неофит Рилски“, ГР.ХАРМАНЛИ Природни науки профилирана Природни науки 0
3068 СУ“ Неофит Рилски“, ГР.ХАРМАНЛИ Икономическо развитие профилирана Икономическо развитие 0
1872 ПГЕТ „З.Стоянов“, ГР.ХАРМАНЛИ Електрически машини и апарати, електротехник професионална Електрически машини и апарати 12
1901 ПГЕТ „З.Стоянов“, ГР.ХАРМАНЛИ Промишлена електроника професионална Промишлена електроника 12
1923 ПГЕТ „З.Стоянов“, ГР.ХАРМАНЛИ Електрически машини и апарати, електромонтьор професионална Електрически машини и апарати 1
3605 ПГЕТ „З.Стоянов“, ГР.ХАРМАНЛИ Производство на облекло от текстил професионална Производство на облекло от текстил 11
1533 СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР.СИМЕОНОВГРАД Готвач професионална Производство на кулинарни изделия и напитки 34
3257 СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР.СИМЕОНОВГРАД машинен монтьор професионална Металообработващи машини 4
2694 СУ „Д-р П. Берон“, ГР.СВИЛЕНГРАД СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ профилирана Софтуерни и хардуерни науки 0
2696 СУ „Д-р П. Берон“, ГР.СВИЛЕНГРАД ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ профилирана Икономическо развитие 0
2698 СУ „Д-р П. Берон“, ГР.СВИЛЕНГРАД ПРИРОДНИ НАУКИ профилирана Природни науки 1
1422 ПГССИ „Христо Ботев“, ГР.СВИЛЕНГРАД Малък и среден бизнес професионална Малък и среден бизнес 5
1425 ПГССИ „Христо Ботев“, ГР.СВИЛЕНГРАД Икономическа информатика професионална Икономическа информатика 3
1430 ПГССИ „Христо Ботев“, ГР.СВИЛЕНГРАД Механизация на селското стопанство професионална Механизация на селското стопанство 0
1434 ПГССИ „Христо Ботев“, ГР.СВИЛЕНГРАД Организация на хотелиерството професионална Организация на хотелиерството 3
2406 СУ“Желязко Терпешев“, ГР.ЛЮБИМЕЦ Природни науки профилирана Природни науки 6
2412 СУ“Желязко Терпешев“, ГР.ЛЮБИМЕЦ Автотранспортна паралелка професионална Автотранспортна техника 1
1398 СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, С.МИНЕРАЛНИ БАНИ Изпълнител на термални процедури професионална Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове 18
2573 СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С.КАРАМАНЦИ Хотелиер професионална Организация на дейностите в места за настаняване 17
1871 СУ“Д.Маджаров“, ГР.МАДЖАРОВО Монтьор на транспортна техника професионална Автотранспортна техника 10
1392 СУ “ Св. Кл. Охридски „, С.СТАМБОЛОВО Производство на кулинарни изделия и напитки професионална Производство на кулинарни изделия и напитки 1
1589 СУ „Христо Ботев“, ГР.ИВАЙЛОВГРАД Профил „Природни науки“ профилирана Природни науки 12
1597 СУ „Христо Ботев“, ГР.ИВАЙЛОВГРАД Монтьор на транспортна техника професионална Автотранспортна техника 11
2643 СУ „Д-р Петър Берон „, ГР.ТОПОЛОВГРАД Металорежещи машини професионална Металорежещи машини 6
2653 СУ „Д-р Петър Берон „, ГР.ТОПОЛОВГРАД Автотранспортна техника професионална Автотранспортна техника 3
3086 СУ „Д-р Петър Берон „, ГР.ТОПОЛОВГРАД Обществени науки профилирана Обществени науки 5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button