Хасково

Учени разработиха програма за превенция на агресията и насилието в училище

Учени от департамент „Психология“ на Института за изследване на населението и човека към БАН са автори на „Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“.

Нейното създаване и обучението на училищни специалисти в прилагането й се финансира от Министерството на образованието и науката. До този момент в страната не е провеждана подобна научно-обоснована и систематизирана разработка за превенция на агресията, чието систематично прилагане да има доказано позитивен ефект в краткосрочен план и обосновано очакван добър ефект в дългосрочен план.

Програмата за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище се основава на резултатите от изследване на формите, факторите и мотивите за проява на агресия сред ученици. Изследването е проведено от научен колектив в 18 основни, средни и професионални училища в различни по големина градове в страната. Сред тях е и Хасково. Включени са 992 ученици от IV, VI, VIII и X клас, както и 115 учители. Очертани са основни тенденции при проявите на агресия в училище от гледна точка и на учениците, и на учителите.

Интерес представлява липсата на единомислие между учители и ученици относно мотивацията за агресия на учениците. Именно очертаните различия в мненията на учители и ученици открояват полетата, на които се обръща специално внимание при разработване на новата програма, казват учените.

От месец май до момента по Програмата за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище екипът е обучил повече от 250 училищни психолози и педагогически съветници от 202 училища и 86 населени места в страната. Предвижда се до есента на 2021 г. да бъдат обучени общо поне 600 училищни психолози и педагогически съветници от цялата страна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button