Хасково

Правят карта на социалните услуги в Хасковско за еврофинансиране

Създаване на карта на социалните слуги в Хасковска област през новия програмен период 2021 – 2027 г. е била темата на първа работна среща с представители на общините в областна администрация.

Целта е да се направи преценка какви обеми да се заложат в оперативните програми, свързани с финансирането и създаването или реформирането на социални услуги. Работната среща била водена от заместник-областния управител Виолета Желева, която е запознала присъстващите с възможността за използване на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансиране на нови социални услуги, допълват от администрацията.

Областна администрация

По Плана за възстановяване и устойчивост се планира да се финансират дейности, които са свързани с изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани консултативни социални услуги за лица с увреждания. Ще бъде осигурен ресурс за реформиране на всички съществуващи домове за стари хора, за повишаване на енергийната ефективност, саниране и обзавеждане на съществуващи социални услуги в общността, както и изпълнение на противоепидемичните мерки. Планира се и финансиране на строителни дейности, оборудване и обзавеждане за изграждане на нови услуги за резидентна грижа на стари хора и лица с увреждания.

Работната група е анализирала събраната информация от всяка община, която е изготвена на база математически модел и критерии. Въз основа на това е бил обобщен планът за развитие на социалните услуги с хоризонт до 2027 г. Картата на област Хасково за необходимост от нови социални услуги е била финализирана след анализ на потребностите от социални услуги на местно ниво за удовлетворяване на населението. На следващо заседание тя ще бъде гласувана в окончателен вариант.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button