Хасково

Съветът на юриста: Процедурите за издаване на разрешение за строеж

Рубриката „Съветът на юриста“ представя юридически консултации от хасковски адвокати. Темите можете да предлагате и вие на e-mail: office@haskovo.info. Рубриката няма за цел да отговаря на конкретни въпроси, а по-скоро да бъде полезна по теми, които интересуват много от хората и се сблъскват с тях в ежедневието си.

Разрешение за строеж

 

Адвокат Ина Вескова разказва кога е нужно да се издаде разрешение за строеж и кои са стъпките, които трябва да се направят за това. Със строителното разрешително се дава възможност да се реализира строителство в урегулирания поземлен имот. По искане на възложителя на строежа главният архитект на общината издава разрешението за строеж.

Задължителни условия:

1. За да се разреши един строеж, той трябва да е предвиден от подробен устройствен план. Изключение от правилото се предвижда в няколко изрично и изчерпателно посочени в закона случая.

2. Следваща стъпка за възложителя е да се снабди с виза за проектиране в случаите, когато тя е необходима (чл. 140 ЗУТ). Визата се издава от главния архитект на общината (района) в 14-дневен срок от постъпване на писменото заявление на възложителя и за нея се заплаща такса, съгласно Закона за местните данъци и такси и съответната наредба, приета от общинския съвет.

3. Третото условие е свързано с инвестиционните проекти и е в различен обхват в зависимост от категорията на строежа. То може да включва изработване на инвестиционен проект, извършване на оценка за съответствието му със съществените изисквания към строежите, съгласуване на проекта със специализираните контролни и съгласувателни органи, сключване на предварителни договори с експлоатационните дружества и съгласуване и одобряване на инвестиционния проект от главния архитект на общината.

4. С последното изменение на закона не се издава разрешение за строеж при неприложена улична регулация.

За получаване на разрешение за строеж възложителят подава заявление до главния архитект на общината. Към заявлението се прилагат следните документи:

1. документ за собственост или друг документ, удостоверяващ качеството възложител

2. виза за проектиране в случаите, когато тя е задължителна

3. три копия от съгласувания и одобрен инвестиционен проект с изключение на строежите по чл. 147 ЗУТ

4. оценка за съответствие на инвестиционен проект с изключение на строежите от шеста категория

5. положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност, ако строежът е първа или втора категория

6. административен акт, който в зависимост от вида и големината на строежа се изисква по ЗООС, например решение по оценка на въздействието върху околната среда

7. предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура

8. специалните разрешителни, изискуеми по специални закони.

Разрешението за строеж се издава от главния архитект на общината. То се издава едновременно с одобряването на инвестиционния проект, когато това е поискано в заявлението. За издаване на разрешение за строеж се заплаща такса, съгласно Закона за местните данъци и такси и съответната наредба, приета от общинския съвет.

За издаденото разрешение за строеж се съобщава на заинтересованите лица. В случаите на нов строеж, пристрояване или надстрояване на заварен строеж това са собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземления имот и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон.

Разрешението за строеж е обвързано със срок. То губи правно действие, когато в продължение на 3 години от неговото издаване не е започнало строителството или когато в продължение на 5 години от издаването му не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите. Това се установява писмено от органа, който го е издал. Строежите, за които разрешението за строеж е загубило действието си, могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж. Когато строителното разрешително не бъде презаверено в едногодишен срок,
одобреният проект губи правно действие.

Разрешенията за строеж се съхраняват безсрочно, като кметът на общината организира поддържането на техния архив.

Допълнения

– Разрешаване на строителство е необходимо само ако става дума за строеж или обект, притежаващ характеристиките на строеж. Не са строежи преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности като павилиони, кабини, маси. Сред строежите не попадат рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи, а също и елементите на градското обзавеждане – спирки на масовия градски
транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други подобни, които не са трайно свързани с терена. За тези обекти се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет.

– Издаване на разрешение за строеж не е необходимо за такива строителни и монтажни работи като вътрешно боядисване на сгради и постройки, подменяне на покривни материали, вътрешни преустройства, с които не се засяга конструкцията на сградата, не се извършват дейности като премахване/преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата, не се променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях, както и други текущи ремонти, посочени изчерпателно в чл. 151, ал. 1 ЗУТ.

Отказ и обжалване

Разрешението за строеж и отказът то да бъде издадено, постановени от главния архитект, представляват индивидуален административен акт, който подлежи на административен контрол.
Влезлите в сила разрешения за строеж не подлежат на отмяна и позволяват на възложителя да пристъпи към реализация на инвестиционните си намерения и съответно, когато е притежател на правото на строеж, да трансформира правото си на строеж в право на собственост върху построеното.

Влязлото в сила разрешение за строеж е основание за съставяне на протокол за определяне на строителна линия и ниво и за откриване на строителна площадка.

След издаване на строително разрешително се допускат несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект при изпълнение на строителството. Допустими са и някои съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект, изчерпателно посочени в чл. 154 ЗУТ и при строго определени условия.

guest
Въведете Вашето име
Въведете своя и-мейл адрес

Haskovo.info не носи отговорност за коментарите. Моля, пишете на кирилица и не използвайте обиди, клевети и лични нападки. Подобни коментари може да бъдат премахнати. Можете да докладвате за неподходящи коментари чрез формата за контакт в сайта.

3 коментара
Най-стари
Най-нови Най-харесвани
Inline Feedbacks
Вижте всички коментари
Потърпевщ
Потърпевщ
05.09.2021 16:55 16:55

Издава ли се разрешително за строеж в жилищен квартал за ремонтни дейности на машини вдигащи непоносим шум
Би трябвало да се издава само за Индустриални зони
В населените места има доста такива обекти които нарушават спокойствието на грсжданите-селяните със шума и вибрацийте от работа на машините в тези работилници
Мисля че е Недопостимо издаване на разрешително за строеж в такива жилищни зони??????
Може ли да ми отговорите г-жо Адвокат

Анонимен
Анонимен
05.09.2021 21:18 21:18
Отговор до  Потърпевщ

Какво общо има едното с другото? Разрушителното зя строеж и вдигането на шум са различни неща и са към различни служби. Ако има прекалено висок шум, отговорната институция е РЗИ, които трябва да направят замерване при сигнал.

Ерика
Ерика
06.09.2021 10:19 10:19
Отговор до  Анонимен

РДНСК, РЗИ вече е само за ковид.

Back to top button