Хасково

42 екипа ще връщат деца в училище в Хасковско

42 екипа в 11-те общини в Хасковска област ще връщат в училище отпаднали деца и ще посещават такива в риск от отпадане. Работата им ще започне от 16 септември, съобщават от областна администрация.

В екипите са включени експерти от Регионалното управление на образованието, педагогически специалисти от училища и детски градини, кметове, здравни и образователни медиатори, социални работници и полицаи. Днес се подготвят обучители на екипите за обхват.

Среща

По инициатива на областна администрация се е провела работна среща за постигане на целите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. От РУО са посочили, че е необходимо да бъде подобрен инструментариумът, по който представителите на институциите да синхронизират действията си, за да се идентифицират децата в риск от отпадане от образователната система. През миналата година екипите са извършили 794 проверки.

„Там, където има изолирани семейства, трябва да бъдат организирани кампании за подпомагането им. Това е ефективен начин тези семейства да получат подкрепа, а децата да бъдат по-лесно социализирани“, е казала зам.-областният управител Виолета Желева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button