Хасково

247 подадоха коригиращи декларации в НАП – Хасково

27 300 физически и юридически лица са подали годишните си данъчни декларации в офиса на НАП в Хасково тази година, като 247 от формулярите са за корекции в декларираните данни, съобщават от агенцията.

Гражданите и фирмите разполагат с 1 ден, в който могат да коригират данните, посочени съответно в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите лица. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, но преди 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година.

Физическите лица могат да направят корекции в периода 30 април – 30 септември, а юридическите лица, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци – от 30 юни до края на септември. Втората група лица подават коригиращата си декларация само онлайн, чрез електронните услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код или с електронен подпис.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button