Платени публикации

Успешно приключва проектът „Културна съкровищница“ на Регионален исторически музей – Хасково

Проект
Регионалният исторически музей в Хасково в партньорство с Областната дирекция по култура и туризъм в Къркларели, Турция, успешно изпълни проект „Културна съкровищница“, финансиран от програма „Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция“ с общ бюджет 87 981,97 евро.

В рамките на 15-месечното изпълнение на проектните дейности бе постигната основната цел – засилване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество. Проектът заложи на прилагането на нови методи за привличане на вниманието на подрастващите към културното наследство и неговото опазване.

След проведено проучване на състоянието на културно-историческите обекти на трансграничната територия и оценка на потенциала им като туристически обекти 20 от тях бяха включени в първия по рода си каталог с добавена реалност – „Каменна памет“. Каталогът бе отпечатан на български, турски и английски език и се разпространява безплатно. Чрез добавена реалност мобилното приложение STONE TALES вдъхва живот на печатното издание и с негова помощ могат да бъдат разгледани 3D изображенията на обектите, дигитално възстановени във вида, в който са съществували по времето на своя разцвет.

Проект

Популяризирането на културно-историческото наследство от двете страни на границата продължи и с подготвянето и експонирането на две изложби – изложбата на 3D макети на дигитално възстановените обекти „Каменна памет“ и мобилна фотоизложба „Споделеното културно наследство на трансграничния регион Хасково – Къркларели“, които бяха експонирани както в Хасково и Къркларели, така и в Минерални бани, Ивайловград, Свиленград и Харманли на българска територия, а на турска – във Визе, Люлебургаз и Пинархисар.

Укрепване на сътрудничеството и формиране на нови партньорства бе целта на проведените учебни пътувания на българска и турска територия. Те дадоха възможност на представители на туроператори, журналисти, хотелиери и ресторантьори да се опознаят, да обменят опит, да се запознаят с културно-историческите обекти от двете страни на границата и да получат компетентна и интересна информация, която да приложат в пряката си работа.

По време на семинара „Ролята на музеите за популяризиране и социализиране на културно-историческите обекти в трансграничния регион“ бяха идентифицирани съществуващите проблеми, обсъдиха се решения за дейности, водещи до тяхното разрешаване, както и възможни бъдещи съвместни дейности между музеите в трансграничния район.

Устойчивост и гаранция, че резултатите ще се поддържат и развиват допълнително след приключване на проект „Културна съкровищница“, дават създадената партньорска мрежа, включваща представители на местните власти, музеи, хотелиери, ресторантьори, туроператори от двете страни на границата, и разработените две тридневни туристически дестинации, които ще се поддържат от членовете на мрежата.

Разработеният План за устойчиво развитие на мрежата гарантира в голяма степен бъдещите съвместни дейности, които се основават преди всичко на електронните комуникации, рекламите и текущия обмен на информация. Дестинациите и Планът за устойчиво развитие бяха представени на конференцията „Културното наследство като основа за добросъседски отношения и обмен на информация“, проведена на 2 и 3 ноември 2021 г. в гр. Къркларели. В заключителната част на конференцията бе подписано Споразумение за съвместна работа на трансграничната мрежа.

Проект

Проект „Културна съкровищница“ се реализира с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – IPA България – Турция 2014–2020. Съдържанието на този текст е отговорност единствено на РИМ – Хасково и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или Управляващия орган и Националния орган на Програмата.

Back to top button