Регион

Предстои втора глоба за ТЕЦ-а в Димитровград

Предстои издаването на второ наказателно постановление за ТЕЦ „Марица 3“ в Димитровград, съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково.

Глобата ще е за неизпълнение на предписание, дадено за спазването на изискването количеството на използваната биомаса да не надвишавa 20% от общото количество на използваното гориво. По-рано във връзка с получени сигнали за замърсяване на атмосферния въздух след възобновяване на работата на ТЕЦ-а бяха извършени 13 проверки на място. Дадени са 3 предписания и са съставени 2 акта. Вече беше издадено наказателно постановление на стойност 30 000 лв. за нарушение на условие от Комплексното разрешително.

Днес директорът на екоинспекцията инж. Наталия Пачеманова и експерти по опазване чистотата на атмосферния въздух проведоха работна среща с представители на гражданската инициатива „Дишай, Димитровград“ и неправителствената екологична организация „Грийнпийс“. Срещата беше провокирана в резултат на зачестилите напоследък сигнали за замърсяване на атмосферния въздух в Димитровград, допълват от РИОСВ.

Като основен източник на емисии от серен диоксид, изпускан в атмосферния въздух в Димитровград, се посочва ТЕЦ-ът, а така също битовият сектор, транспортът, а при вятър от определена посока и енергийният комплекс „Марица Изток“.

Предприети са мерки за контрол на предприятието, което също извършва собствени непрекъснати измервания, които не отчитат превишения. Извършени са измервания и с мобилна автоматична станция в периода от 10 октомври до 8 ноември в района на топлоцентралата. Не са регистрирани превишения на средноденонощната стойност от 50 µg/m3 по показател фини прахови частици 10 (ФПЧ10), както и превишения на ПС за СЧН от 350 µg/m3 по показател серен диоксид.

Комплексното разрешително на ТЕЦ-а е актуализирано, но с подадена през този месец жалба от „Дишай, Димитровград“, решението е обжалвано.

В края на срещата двете страни се обeдиниха около идеята за съвместни действия в посока подобряване чистотата на атмосферния въздух в Димитровград, като РИОСВ – Хасково ще продължи да осъществява засилен контрол на дейността на ТЕЦ-а, завършват от екоинспекцията.

3 коментара

  1. Предстояло. 30 000 лв. е само печалбата за 1 час, колкото е предишната глоба на ТЕЦ – а, а сега предстояло…

    1. Седи си в къщи и дишай лепило, а и не включвай лампата, така ТЕЦа няма да печели

  2. Седи си в къщи и дишай лепило, а и не включвай лампата, така ТЕЦа няма да печели

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button