Хасково

НАП – Хасково събра над 326 млн. лв. данъци и осигуровки за 2021 г.

326,8 млн. лв. са приходите от данъци и осигуровки в офиса на НАП в Хасково през 2021 година.

Това е с 28,5 млн. лв. повече от предходната 2020 г. През 2021 г. приходите за централния бюджет възлизат общо на 144,7 млн. лв., което е с над 7% повече от предходната година. От тях 48 млн. лв. са постъпленията от данък добавена стойност. Над 30 млн. лв. са платени от бизнеса за корпоративни данъци, които отчитат и най-висок ръст – от 15%, а 57,5 млн. лв. са приходите от данък върху доходите на физически лица, което е с 12% повече в сравнение с 2020 г.

Общият размер на приходите от осигурителни вноски е 182 млн. лв., като от тях 107,7 млн. лв. са за държавно обществено осигуряване, 50,3 млн. лв. – за здравноосигурителни вноски и над 24 млн. лв. – за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Ръстът в приходите от осигурителни вноски е 11,5% спрямо 2020 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button