Външни публикации

Администрации, читалища и бизнес от Хасковско обмениха опит с колегите си в Гърция

Лого

От 25 до 27 Май, 2022 г. в гр. Александрупулис, Гърция, по проект e TOURIST, с водещ партньор  Регионално Сдружение на Общините „Марица“ по Програмата за сътрудничество INTERREG V‐A „Гърция – България 2014-2020“ бяха организирани заключителни събития. Участие взеха представители на администрации, читалища и бизнес от регион Хасково, които имаха възможност да се запознаят с дейността на колегите си в Гърция, да обменят опит и идеи и да планират съвместни проекти за подобряване на туристическия потенциал на пограничните райони. Организатори на събитията бяха тримата партньори от Гърция – Сдружение на общините ДИМОСИНЕТЕРИСТИКИ ЕВРОС СА; Етнографски музей на Тракия – Агелики Гианакиду в Александруполис и Партньорство на активните граждани в Сапес.

Участниците бяха запознати, от страна на четиримата партньори, с постигнатите резултати по проекта, както и бяха представени гастрономически и винени маршрути в региона, като ключов инструмент за перспективата за развитие на трансграничния район, допълващи атракциите на Южна България и Северна Гърция и все повече се утвърждаващи са като фактор в развитието на туристическия сектор.

Интерес от страна на домакините, гражданите и гостите на Александрупулис предизвика организираното изложение на обичаи и продукти, представени от участниците от област Хасково, по време на двудневния фестивал – част от заключителните събития.

ПроектОсвен, че имаха възможността да се насладят на красивите носии от Хасковския край и да усетят ритъма, идващ от сърцето, докато се хванаха на българското хоро, гръцките участници опитаха и уникалния вкус на мляко и млечни продукти, колбаси и местни специалитети, вино и мед, които българските участници им предложиха с усмивка и съседска добронамереност.

От своя страна гръцките партньори се бяха погрижили да представят региона на Еврос с произведени продукти, типични за техния край, както и традициите, които ги съпътстват във времето до днес. Българската делегация опита приготвени традиционни ястия, за които всички се съгласиха, че много сиПроектприличат с българските – не само заради вкуса им, но и заради любовта, с които са приготвени. Любовта – която сближава хората и за която граници няма.

В края на третия ден всички участници убедено си стиснаха ръцете, да работят за всичко, което обединява жителите от двете страни на границата и най-вече за постигане на растеж, който да даде и други възможности за създаване на трайни и перспективни партньорства. Партньорства на базата на общи традиции, опит и ценности.

Проектът e TOURIST на практика приключи с тези заключителни събития, но със сигурност по време на тяхното провеждане стартираха  множество партньорства с обещаващо бъдеще.

В рамките на проекта бяха изследвани природното и културно наследство и традиционни храни и вина от областите Хасково и Еврос, които могат да бъдат прочетени на интерактивния дигитален уеб портал „Културно и природно наследство на Хасково-Еврос“: https://www.maritza-evros.eu/ и https://etourist.dimossin.gr/. Отново от там може да бъде свалено на всяко мобилно устройство приложение с маршрути и информация за културни и природни обекти на територията на двете погранични области. Приложението предлага и много интересни факти за традиционната кухня и вино, характерни за регионите на Хасково и Еврос.

Лого“The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and by national funds of the countries participating in the INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme. The contents of this publication are sole responsibility of RMA “Maritza” and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”.


„Тази публикация е създадена  в рамките на проект „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“ (eTOURIST), финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”, съгласно Договор за БФП № В2.6с.07/09.10.2017. Съдържанието на публикацията е изцяло отговорност на РСО „Марица“ и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020.“

Back to top button