Избори 2023 – Предизборни публикации

Атанас Ненков: За мен хората са най-важни!

Интервю с водача на листата на "Левицата!" за Хасковска област Атанас Ненков

ЛЕВИЦАТА! открива официално своя щаб, утре 14 март /вторник/ от 11 часа, намиращ се на булевард “България“ в Хасково, пешеходния мост до зала „Дружба“. Ще присъстват Румен Петков, Мая Манолова и Георги Кадиев. Щабът ще бъде отворен всеки ден, а в него ще Ви очакват хора, с които да поговорите очи в очи за проблемите, които Ви вълнуват.

Г-н Ненков, Вие се оказахте голямата изненада на тези избори. Още повече, че при Вас всичко се разви буквално за няколко дни, т.е бяхте директор на ОД МВР Хасково, станахте съветник на вътрешния министър и изведнъж водач на „ЛЕВИЦАТА!“?

25 години работих в системата на МВР. На практика половината от съзнателния ми живот премина да служа на хората. Даде ми много тази служба, но най-вече познанствата, добрите екипи. За мен е чест, че имах възможност  два пъти  да ръководя Областната дирекция на МВР Хасково, където работят служители, с висок професионализъм и морална отговорност. Често в името на работата и изпълнението на служебния си дълг, те жертват много сили, енергия и спокойствието на семействата си, което заслужава уважение и респект. Не крия, че ми е мъчно, че пътят ми в МВР е извървян. Но всъщност аз вече Ви казах, че си тръгнах удовлетворен от системата.

Защо влязохте в политическата битка? И защо точно пък „ЛЕВИЦАТА!“?

Реших, че имам сили да приложа научените уроци от професионалната ми реализация до момента и да продължа да работя в полза на обществото, като приех отправената ми покана да се включа в настоящата изборна битка. Време е за нови предизвикателства.

Защо ЛЕВИЦАТА!? Открих съмишленици, с които да продължим да работим за осигуряване сигурността на гражданите, която е базисна потребност и публично благо. Смятам, че е необходима промяна в отношението към обществената сигурност и обществените отношения като цяло и е крайно време, когато се говори за сигурност в процеса на правене на политики да се включат гражданите и служителите в МВР. Политическите битки не са ми силната страна. В работата си до момента не съм водил такива и не се чувствам компетентен за тях /смее се/. Но в ежедневната си работа се срещах с много хора от региона, от които научавах за техните проблеми. Винаги съм се опитвал, доколкото мога да помагам за решаването им.

Кои ще са акцентите на работата ви от национално и местно значение, които трябва да се решават в следващите години? 

Проблемите в държавата са много. Политиката на ЛЕВИЦАТА! е насочена основно за и към хората, икономически напредък и социално благополучие. Вярвам, че грижата за хората и техните доходи, както и противодействие на монополите и корупцията трябва да бъдат приоритети в работата на национално ниво. Смятам да работя  за устойчиво местно и регионално развитие и привличане на финансов ресурс за реализиране на проекти в услуга на хората.

Бюрокрацията трябва да се намали, трябва да се полагат усилия за привличане на инвестиции, които да осигуряват работни места и доходи на хората. Убеден съм, че ако планирането и управлението на ресурсите се сведе до областното ниво в страната ни, проектите, които се изпълняват ще бъдат много по-ефективни както за властите, така и за бизнеса, и за гражданите. Смятам да работя и за профилиране на районите в България, като след една задълбочена дискусия и анализи се посочат приоритетни за развитието на съответния район сфери. А след това се започне реализация на конкретни проекти в посочените сфери.

Няма да се учудя, ако при един сериозен анализ за целия регион се окаже, че земеделието е това, което носи най-голяма добавена стойност и е определящо за развитието на област Хасково. ЛЕВИЦАТА! ясно е определила в предизборната си платформа мерките, по които ще се работи на тема земеделие. Мерки, които включват защита на собствеността и ефективно стопанисване на земята; формиране на ефективни производствени структури и активни мерки за подпомагане на сдруженията и кооперациите като база за развитие на средните и дребните производители; увеличаване на капацитета за износ на земеделска и преработена селскостопанска продукция. Ние се обединяваме около промяна на механизма на финансиране. Земеделските производители да бъдат подпомогнати не на калпак, а на продукция.

Далеч съм от мисълта, че знам всичко. Затова смятам да разчитам на хората от областта – да ме запознават с проблемите и заедно да търсим техните решения.

Най-големия проблем в момента на хората е инфлацията, скъпата храна. Хората искат да сложат продукти на масата си и да си платят сметките…

Да, така е. Част от хората вземат заеми, за да си плащат сметките. Много от тях трудно се отопляват или си купуват лекарства. Това особено важи за пенсионерите. Хората наистина се притесняват в чисто битов аспект.  Затова и нашия фокус е насочен към работещите хора, към тези от малкия бизнес,  към хората от уязвимите групи и пенсионерите.

Убеден съм, че за решаването на един или друг проблем е необходимо правилно да се дефинират проблемите и да не се страхуваме да наричаме нещата с истинските им имена. Аз съм За създаването на групи от експерти в различни сфери, които да решават и да предлагат управленски идеи и стратегии. Защото тези предложения ще идват от позицията на опита и ежедневието им. Много професионални групи разполагат със страхотни предложения и емоции, които заслужават да бъдат чути и превърнати в стратегии.

Къде стои област Хасково на картата на България?

За съжаление област Хасково през последните години изостава в своето развитие по почти всички показатели за икономическо развитие. И това е според официално публикуваните анализи на Института за пазарна икономика. Това, което ми прави впечатление е, че тези показатели запазват низходящ тренд през последните няколко години. Усещането ми е, че няма опити да бъдат набелязани мерки за преодоляването на тази тенденция.

Липсва стратегическа разработка с краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели за развитието на Хасково и областта. А, според мен, това е задача както на управляващите, така и на всеки един гражданин. Затова искам да направим работещи групи в различните сфери и заедно всички ние да търсим решенията за развитието на нашите градове и села в областта.

Предизборната кампания започна на 3-и март, но до този момент сякаш е много вяла?  

Познавате ме. Не познавам предизборния популизъм. Предпочитам да бъда сред хората да се вслушвам в техните идеи да им помагам с каквото мога, без да афиширам това. И в работата си до момента съм бил винаги сред хората. Според мен те са основния коректив на политиците. Това е първото ми появяване в медиите след началото на предизборната кампания.

Истината е, че исках да събера впечатления от срещите ми с хората. Исках да ги чуя. Срещах се с бизнеса, с представители на НПО, с административни структури. За тези десетина дни се срещнах с доста хора от региона. Опитах се да вникна в техните проблеми. Повечето от тях са свързани с ниските доходи, недостъпно за някои райони в областта здравеопазване; напускането на младите хора и много други в повечето случаи чисто социални проблеми.

Знаете ли, хората не вярват на политически обещания. Измориха се от тях.

И аз не искам и няма да обещавам неизпълними неща. Това, което споделят е че политиците се сещат за тях само по време на избори. Знам, че мога да опитам да реша някои от проблемите, с които всички ние се срещаме ежедневно. И знам, че мога да го направя като участвам в управлението на държавата ни в отбора на ЛЕВИЦАТА!, която е група от съмишленици с леви идеи.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Атанас Ненков

Back to top button