Външни публикации

Търсите си работа в ИТ сферата? HRS предлага две отворени позиции

Водещата агенция за подбор и администриране на кадри – HRS Bulgaria обявява няколкото отворени позиции и приветства всички заинтересовани кандидати да кандидатстват проактивно. 

Първата от тях е „Ръководител на екип от ИТ техници.“ Кандидатите трябва да притежават минимум  3-5 години опит с управление на хора, настройка, поддръжка и управление на компютърни мрежи, софтуери и хардуери. Препоръчително е да владеят английски език на ниво B2. Компанията предлага следните придобивки:

  • Отлично възнаграждение;
  • Покриване на разходи за транспорт, преместване и храна;
  • Професионално развитие в утвърдена компания;

Втората вакантна позиция е “ИТ Техник” с минимум 3-5 години опит в настройката, поддръжката и управлението на компютърни мрежи, софтуери, хардуери и окабеляване. Има възможност и за краткосрочна заетост. Придобивките, които предлага компанията, са:

  • Отлично възнаграждение;
  • Покриване на разходи за транспорт, преместване и храна;
  • Професионално развитие в утвърдена компания;

Ако това ви звучи като подходяща възможност, може да се свържете директно с консултантите на HRS за повече информация или да разгледате останалите им свободни позиции в сайта. 

Back to top button