Външни публикации

„Спаси Хасково“: Общинското ръководство трябва да работи в подкрепа на растежа на Хасково

Основен приоритет в управленската платформа на „Спаси Хасково“ е повишаването на средната работна заплата и създаването на нови качествени работни места. Това ще доведе до ограничаване на трудовата миграция от района, ще осигури възможности за реализация на младите и по-добър живот за всички. Ключов фактор е привличането на стратегически инвеститори и предприятия от високотехнологичния сектор.

Според бившия заместник областен управител Мартин Узунов, който е част от екипа на „Спаси Хасково“, всичко това ще започне да се случва, след като се осигурят условия за инвеститорите:

„За тази цел трябва да бъде създадена индустриална зона на територията на летище Узунджово с необходимата довеждаща и вътрешна инфраструктура – пътища, преносни проводи и съоръжения, алеи, паркинги и други”.

По думите му в зоната трябва да бъде обособен собствен соларен парк за чиста и рентабилна енергия в подкрепа на зелената и кръгова икономика.

“Наличието на терени в зоната, готови за изграждане на предприятия, складове, логистични центрове и др., съчетано с ускорено административно обслужване от Общината, ще повиши многократно интереса на местните и чуждестранни инвеститори”, убеден е Узунов.

Друг член на сдружението, финансистът Мартин Деспов, допълва, че високотехнологичните предприятия имат своите законови специфични изисквания: изследователски лаборатории, центрове за иновации и научна дейност.

“Този тип предприятия търсят авангардни идеи и възможности. Специфичното звено е изследователското. За привличането на този отрасъл е необходимо създаване на лаборатории и тясно сътрудничество с университетите и научните заведения в страната”, категоричен е Деспов.

Той обясни, че в този тип зони основен дял от работните места се заемат от висококвалифицирани и високоплатени служители. “Наличието на инвеститори от високотехнологичния сектор ще насърчи хората да остават в региона, както ще привлече хора от съседните региони”, допълни той.

Предприемачът Васил Захариев пък предлага създаването на целеви отдел в общината, отговорен за добрата комуникация между общинските структури и бизнеса:

“Бързото придвижване на всички документи и разрешителни, необходими за стартиране или разширяване на бизнес, ще осигури благоприятен климат за инвеститорите”, счита Захариев.

Според него осигуряването на атрактивни стимули, данъчни облекчения, субсидии, грантове, подпомагане при набиране на персонал са в основата на устойчивата индустрия. С помощта на общината тези стимули ще помогнат за компенсиране на разходите и ще направят инвестициите по привлекателни.

Захариев каза, че трябва да се проведе активна маркетингова кампания в страната и чужбина за промотиране на условията за инвестиции и развиване на бизнес в региона.

Мнението на инженер-технолога Радослав Вълчев е, че едно задълбочено и тясно партньорство между учебните заведения и индустрията е от съществено значение за набавянето на необходимите кадри и затварянето на бизнес цикъла в Хасково:

“Преходът от училището към работното място е важен процес, който изисква активно участие от двете страни. Затова местното управление трябва да насърчава тази връзка”, убеден е Вълчев.

По думите му организирането на информационни кампании и предоставянето на възможности за практики на учениците в предприятията, играят ключова роля в успешното осъществяване на този процес.

„Инвестициите в програми за образование и обучение ще допринесат за формиране на квалифицирани кадри, отговарящи на нуждите на съвременната индустрия. Необходимо е въвеждането на специализирани курсове и практики, съобразени с нуждите на предприятията в региона”, обясни Радослав Вълчев.

Back to top button