Хасково

49 младежи наети за стажуване през август

Агенция по заетостта 168 безработни са включени в мерките за професионално обучение и насърчаване на заетостта. Курсовете за професионална квалификация на Агенцията по заетостта през август са започнали 233 безработни.

Завършилите в областта са 123. 39 от курсистите са се обучавали в рамките на програми и мерки. 43 са постъпили на работа след курсове.

24 са младежите на възраст до 29 години, които са наети за обучение, което им осигурява професионална квалификация и стаж.

75 са стажували и чиракували, за да придобият професионална квалификация.

7 безработни младежи са били наети на работа и работодателите им са използвали преференции по Закона за насърчаване на заетостта.

Други 7 младежи с намалена трудоспособност са били наети за работа с младежи с трайни увреждания, военноинвалиди и социални заведения. Общо 44 безработни са работили по тази мярка.

8 са безработните с трайни увреждания наети на временна, сезонна или почасова работа чрез Бюрото по труда в Хасково.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button