Регион

Още две защитени зони обявяват в Хасковска област

Нови две защитени зони предстои да бъдат обявени в Хасковска област.

Става въпрос за защитени зони „Река Съзлийка“ и „Меричлерска река“. Целта е опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна.

Защитената зона „Река Съзлийка“ е разположена в землищата на Гълъбово, с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора, Раднево, с. Бели бряг, с. Боздуганово, с. Българене, с. Диня, с. Знаменосец, с. Коларово, с. Любеново, с. Рисиманово, с. Сърнево, с. Тополяне, община Раднево, област Стара Загора, с. Арнаутито, с. Бъдеще, с. Загоре, с. Калояновец, с. Памукчии, с. Петрово, с. Ракитница, община Стара Загора, област Стара Загора, Симеоновград, с. Калугерово, с. Навъсен, с. Пясъчево, с. Троян, община Симеоновград, област Хасково.

Ще се защитават видовете Пъстър пор, Видра, Лалугер, Мишевиден сънливец, Червенокоремна бумка, Голям гребенест тритон, Пъстър смок, Обикновена блатна костенурка, Шипобедрена костенурка, Шипоопашата костенурка, Балкански щипок, Маришка мряна, Европейска горчивка, Бисерна мида, Ценагрион.

Защитената зона „Меричлерска река“ е разположена в землищата на с. Брод, с. Бряст, гр. Димитровград, с. Длъгнево, гр. Меричлери, с. Радиево, община Димитровград, област Хасково, с. Гита, община Чирпан, област Стара Загора.

Обект на защита са видовете Пъстър пор, Видра, Червенокоремна бумка, Голям гребенест тритон, Пъстър смок, Обикновена блатна костенурка, Шипоопашата костенурка, Шипобедрена костенурка, Бръмбар рогач, Бисерна мида.

Haskovo.info припомня, че по-рано през ноември на интернет страницата на РИОСВ – Хасково бяха публикувани проектите на заповеди за обявяването на защитени зони „Река Каялийка“, „Банска река“ и „Река Мартинка“.

В границите на защитените зони се забранява провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища и регламентираните за това места, движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища, отводняване на крайбрежни заливаеми ивици на реки, промени в хидроморфологичния режим чрез отводняване, изземване на наносни отложения, коригиране, преграждане с диги на реки. Изключение са урбанизирани територии и случаите на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за живота и здравето на хората.

Не се разрешавата изграждане на преграждащи речното течение хидротехнически съоръжения, недопускащи придвижването на видовете нагоре и надолу по течението на реката, промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери, при ползването на земеделските земи като такива.

Не се допуска премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове), при ползването на земеделските земи като такива, освен в случаите на премахване на инвазивни чужди видове дървета и храсти.

Забранено е търсенето и проучването на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и
скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали).

Не е разрешена употребата на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията, както и употреба на минерални торове и на продукти за растителна защита и биоциди от професионална категория на употреба освен при каламитет, епифитотия, епизоотия, епидемия или при прилагане на селективни методи за борба с инвазивни чужди видове.

Забранява се използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за внасяне в земеделските земи, без разрешение, използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми, палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива растителност.

Обявяват 3 нови защитени зони в Хасковска област

guest
Въведете Вашето име
Въведете своя и-мейл адрес

Haskovo.info не носи отговорност за коментарите. Моля, пишете на кирилица и не използвайте обиди, клевети и лични нападки. Подобни коментари може да бъдат премахнати. Можете да докладвате за неподходящи коментари чрез формата за контакт в сайта.

2 коментара
Най-стари
Най-нови Най-харесвани
Inline Feedbacks
Вижте всички коментари
Добри
Добри
29.11.2023 21:44 21:44

Село Светлина каде го забравихме знаете ли за колко вида животни пребивават там

Пари пари
Пари пари
30.11.2023 22:32 22:32

Тая съборетина в Гълъбово наречена ТЕЦ ,дето си изсипва черната мизерия в Съзлийка,няма кой да го спре

Back to top button