Външни публикации

Жизненоважната роля на дизеловото гориво за земеделие

В сферата на селското стопанство ролята на дизелово гориво е изключително важна. То е предпочитаният избор на около 90% от българските земеделски производители, осигурявайки необходимата мощност за захранване на двигателите, които движат индустрията напред. 

Голяма част от земеделците у нас избират качествено дизелово гориво за земеделие от Dieselor.bg. То се използва както за отопление на помещенията на селскостопанските животни, така и за всяка селскостопанска техника, която се задвижва с дизелов двигател (трактори, комбайни, пръскачки), включително резервни генератори на ток.

Този материал разглежда въпроса защо дизелът за земеделие е основен енергоизточник в този бранш и как селскостопанските производители в България могат да си осигурят качествен такъв.

Ефективност, мощност и надеждност

Една от основните причини за широкото използване на дизелово гориво в селското стопанство се крие в неговата несравнима ефективност при задвижване на тежкотоварни машини. Дизеловите двигатели на селскостопанското оборудване като трактори, комбайни и др. са „работните коне“, способни да се справят с взискателните задачи по обработка на различните видове почва, засаждане, прибиране на реколтата и транспортиране. Двигателите, работещи с дизелово гориво, осигуряват високия въртящ момент и мощност, необходими за тези напрегнати операции, гарантирайки на фермерите ефективно обработване на големи площи земя и поддържане на оптимални нива на производителност. Издръжливостта и надеждността на дизеловите двигатели допринасят за цялостната устойчивост на селскостопанските практики в различни условия.

Висок коефициент на полезно действие

Дизеловото гориво има по-високо КПД в сравнение с бензина, т.е. произвежда повече енергия за единица гориво. Това води до осезаеми ползи за земеделските производители, тъй като позволява по-дълги работни часове и намален разход на гориво. В контекста на селското стопанство, където има чувствителни към времето задачи като засаждане и прибиране на реколтата, възможността машините да работят по-дълго без често зареждане с гориво се превръща в значително предимство. Тази висока оперативна ефективност влияе пряко на производителността, което от своя страна помага на земеделците да отговорят на нарастващите изисквания за производство на храни.

Широка достъпност и точните експлоатационни характеристики

В България дизелово гориво се предлага от различни търговци, на много обекти в страната (бензиностанции), както и чрез доставка до клиента. Това го прави лесно достъпно за селскостопанските производители, които обаче е добре да правят разлика между дизела по бензиностанциите и горивото за земеделски нужди. Те могат да избират между два основни типа дизелово гориво за земеделие: без биокомпонент (с ниско съдържание на сяра и високи експлоатационни характеристики) и дизелово гориво с биокомпонент (обикновено слънчогледово или рапично масло). Освен това производителите могат да бъдат спокойни, че горивото за земеделие е специално формулирано, за да отговаря на нуждите на селскостопанските машини и оборудване.

Доказалата се в годините компания Дизелор извършва доставка на горива в цяла България чрез собствен транспорт, гарантирайки на всеки земеделски производител безкомпромисно качество на услугите във всяко едно отношение.

Намален отпечатък върху околната среда

По-горе вече споменахме за възможността за използване на дизелово гориво с добавен биокомпонент (слънчогледово или рапично масло), макар и не много земеделци да го избират поради по-скъпата цена. Тази добавка намалява съдържанието на въглероден диоксид в емисиите от дизеловите двигатели, което прави този вид гориво по-екологично. В световен мащаб продължават изследванията и разработките в областта на алтернативните горива, които имат за цел допълнително да минимизират отпечатъка върху околната среда от дизела за земеделие.

Освен това напредъкът в технологиите доведе до разработването на по-чисти и по-ефективни дизелови двигатели. Интегрирането на технологии като селективна каталитична редукция (SCR) и дизелови филтри за твърди частици (DPF) способства за значителното намаляване на вредните емисии, правейки съвременните дизелови двигатели по-екологични.

Икономически ползи

Въпреки че от 2016 г. в България горивото за земеделие не е с намален акциз, то продължава да бъде с по-привлекателна цена в сравнение с останалите горива. Освен това, както казахме, дизеловите двигатели са рентабилно решение за фермерите поради своята горивна ефективност и издръжливост. 

Що се отнася до цените на горивото за земеделски цели от Дизелор, те са изключително конкурентни и се определят от вида на горивото, количеството, което се доставя и местоположението на клиента.

Имайки предвид, че селското стопанство е отрасъл с национално значение, освен изгодни финансови условия и бързи и надеждни доставки на висококачествени горива, Дизелор предоставя на своите клиенти и безплатни консултации и персонализирано отношение.

Back to top button