Хасково

Опашки за помощи за отопление в първия ден на кандидатстването в Хасково

Опашки се извиха пред „Социално подпомагане“ в Хасково в първия ден от приема на заявления за отпускане на целева помощ за отопление за новия отоплителен сезон.

Въпреки че крайният срок за кандидатстването е до 31 октомври, традиционно много хора се струпват още от 1 юли. За да се избегне създаването на напрежение и за по-добра организация на чакащите се раздават входящи номера.

Подаването на заявленията става по няколко начина – на място в дирекциите „Социално подпомагане“, в специално организирани за целта приемни, чрез Системата за сигурно електронно връчване, както и чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез електронна административна услуга.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2024 г. до 31 март 2025 г.

Размерът на целевата помощ се определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика, съобразно промените в цените на електроенергията за битов потребител. С негова заповед се определя и корекционния коефициент, с който се намалява размерът на пенсиите, определени след 1 юли 2008 г.

Право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен на индивидуално определен диференциран доход за отопление.

За да получат помощ за отопление, безработните лица в трудоспособна възраст задължително трябва да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ най-малко 3 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения.

Целевата помощ за отопление се отпуска, ако лицата или семействата отговарят на следните допълнителни условия:

– обитаваното от тях собствено жилище да е единствено;
– да не осъществяват дейност като еднолични търговци и да нямат участие в капитала на търговско дружество;
– да нямат вземания, доходи от движимо или недвижимо имущество, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля линията на бедност за съответната година (за 2024 г. – 526 лв.), с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация;
– да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
– да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане или чрез даряване през последните 2 години, като общата стойност на сделките не трябва да надвишава 3 787,20 лв. (24-кратния размер на основата за подпомагане, която за 2024 г. е в размер на 157,80 лв.).

В срок до 20 дни от подаването на заявлението-декларация социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад, а в 7-дневен срок от изготвянето му директорът на ДСП или упълномощено от него лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на помощта.

Целевата помощ за отопление се предоставя, както следва:

При отопление с топлоенергия, електроенергия и природен газ – в пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заявения начин на изплащане
При отопление с твърдо гориво:
– В пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заявения начин на изплащане
– На търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката – при изрично отразено в заявлението-декларация желание от страна на лицето или семейството.

guest
Въведете Вашето име
Въведете своя и-мейл адрес

Haskovo.info не носи отговорност за коментарите. Моля, пишете на кирилица и не използвайте обиди, клевети и лични нападки. Подобни коментари може да бъдат премахнати. Можете да докладвате за неподходящи коментари чрез формата за контакт в сайта.

0 коментара
Inline Feedbacks
Вижте всички коментари
Back to top button