Външни публикации

В ПГДС повишават интереса към професионалното образование с иновации

С представяне на кратък видеофилм в ПГДС „Цар Иван Асен II“ приключиха дейностите по НП „Иновации в действие“, модул 1 и 2 – Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации и форуми за иновации в образованието.

Националната програма прави възможно изграждането и развиването на нов тип култура – съвместна работа на четири гимназии от различни области в България и с различни професионални направления, споделяне и прилагане на иновации и създаването на професионални общности между училищата с общи цели.

По време на обмена, в работни срещи и неформални разговори, ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково, ГСАГД „Кольо Фичето“ – Ямбол, СПГСГ „Арх. Георги Козаров“ – Сливен и ПГСАГ „Кольо Фичето“ – Бургас откриха своите допирни точки в желанието си да разширяват хоризонтите си на познание, да подхранват интелекта си, да развиват творческото си мислене, да търсят поле за изява.

ПГДСУченици и учители знаят какво искат и как да го постигнат, защото зад всички тях са традицията, опитът, професионализмът, авторитетът, самочувствието и вярата в успеха.

Планираните дейности по програмата допринасят за повишаване на интереса към професионалното образование, промяна на стиловете на преподаване и учене и промяна на образователната среда.

Филмът на ПГДС – ТУК.

Back to top button