Регион

Харманли и Свиленград правят инсталации за зелени отпадъци

Община Харманли да изгради инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци с капацитет 2500 т., а община Свиленград – 2400 т. Това е решението на последното общо събрание на Регионалното сдружение на общините Харманли, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Маджарово, Тополовград и Любимец, които са включени в регионалното депо Харманли.

Двете общини ще търсят финансови средства за изграждането по Оперативната програма „Околна среда“. Технологията, която ще се прилага, гарантира производство на висококачествен компост, който се използва за обогатяване на почви. Резултатът от компостирането от екологична гледна точка е намаляване на количеството отпадъци и превръщането им в суровина, а от санитарно-хигиенна гледна точна е стабилизиране и обеззаразяване на отпадъците. В останалите общини, които членуват в сдружението ще се въвежда домашно компостиране.

Директивата на Европейския съюз за депониране на отпадъци поставя конкретни изисквания за намаляване на количеството биоразградими отпадъци и у нас. В съответствие с нея 7-те общини от сдружението планират до 2020 г да намалят количествата на биоразградими отпадъци, предназначени за депониране, до 35 % от количествата, събрани през 1995 г.

Според статистиката в потока твърди битови отпадъци, които генерираме постоянно, средно 40-50% са биоразградими, като техният състав варира в зависимост от населеното място и сезона. Ако тази фракция се преработи, оползотвори и рециклира, количеството битови отпадъци за депониране ще намалее значителнo.

Един коментар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button