Регион

Стартират Мултифондова стратегия за местно развитие

Местната инициативна група „Стамболово-Кърджали” стартира изпълнението на проект за реализиране на подхода „Водено от общностите местно развитие”.

Церемонията по официалното връчване на договорите се състоя в Министерството на земеделието и храните. Заместник-министърът Васил Грудев връчи на кмета на община Стамболово Мухлис Сербест подписания договор.

Подготвителните дейности на МИГ „Стамболово-Кърджали”, които ще се реализират през следващите шест месеца, получават финансиране в размер на 46 015 лв. Те ще подготвят населението, живеещо на територията на община Стамболово и в 54 населени места в община Кърджали, за разработване и прилагане на мултифондова стратегия за местно развитие по подхода „Водено от общностите местно развитие“. Максималната стойност на Стратегията за местно развитие може да достигне 6 млн. лв.

Основните цели на проекта са свързани с изграждане на местен капацитет и подпомагане на процеса за подготовка на Стратегията за местно развитие, финансирана от повече от един фонд. Чрез нея се стимулира местната идентичност на региона и се подкрепят допълнителни местни приоритети, свързани с прилагане на иновации във всеки сектор на социално-икономическия живот.

В подготвителните дейности са включени инициативи за информиране на населението и всички заинтересовани страни за възможностите на Воденото от общността местно развитие, създаване и регистрация на местни инициативни групи, провеждане на обучения и информационни срещи за местната общност, проучване и анализ на пазара и територията за разработване на Стратегия за прилагане на многофондово финансиране.

Разработването на Мултифондова стратегия за местно развитие може да включва финансови ресурси от следните фондове: Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. – в размер до левовата равностойност на 1 500 000 евро, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. в размер до левовата равностойност на 760 000 евро, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. в размер до левовата равностойност на 1 000 000 евро, Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. в размер до левовата равностойност на 60 евро за 1 хектар.

stambo_260816_1

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button