С близо 100 бона укрепват администрацията в Димитровград

Регион

Безвъзмездна финансова помощ в размер на 95 594 лв. предоставя на община Димитровград Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Средствата се отпускат във връзка с изпълнението на проект „Бюджетна линия Димитровград“, по „Техническа помощ“ на програмата, съгласно сключен договор.

Бюджетната линия ще обезпечи и осигури функционирането на екипите за управление на проектите „Инвестиционна програма за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на общ. Димитровград за периода 2014-2020 г.“ и „Бюджетна линия Димитровград“, както и работата на Междинно звено Димитровград, което ще оценява и подадените проектни предложения от инвестиционната програма до края на програмния период.

В нея са заложени средства за укрепване административния капацитет на служители в Общинска администрация Димитровград, които в рамките на проекта ще придобият ключови компетентности за ефективно и качествено изпълнение на професионалните задължения, съобразно европейските изисквания.

Проектът ще подпомогне финансово общината при изпълнението инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие. Това съобщи на пресконференция ръководителят на проекта Татяна Ванчева. Тя допълни, че Димитровград е сред 39-те общини на най-големите и средно големи градове, които са бенефициенти по програмата и към които се създават междинни звена за избор и оценка на разработките пo Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР.

В проекта са заложени девет отделни дейности, първата от които е актуализиране на системите за финансово управление и контрол. Включени са различни видове разходи като: възнаграждения на екипите и междинните звена по изпълнение на проектите, за наемане на външни оценители, за техническа помощ при създаване на градски мрежи и участие в прояви на ниво Европейски съюз, свързани с интегрирано градско устойчиво развитие, за организация, управление, одит и участие в програми за обмяна на опит и добри практики за устойчиво градско развитие.

Екипите за управление ще организират и координират хода на изпълнение на всеки конкретен проект от основния и резервен списък на инвестиционната програма, включително изпълнението на индивидуалните етапни цели, и съобразно индикаторите и целите на програмата. Междинното звено ще организира и провежда дейности, свързани с оценката на проектните предложения съобразно стратегията за устойчиво градско развитие, в съответствие с критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 и с насоките за кандидатстване по процедура като прием, регистрация и съхраняване на техническа и административна документация, проверки на място, кореспонденция, изготвяне на справки и доклади за напредъка, организиране на изпълнението на предписанията на одитиращите органи и др.

Инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Димитровград бе одобрена. Общата й стойност е 17 782 948 лв., като безвъзмездна финансова помощ пo Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. От 20 август миналата година в администрацията функционира Междинно звено, в което работят осем експерти, ръководени от заместник-кмета на общината Яшо Минков.

Вашият коментар


Haskovo.info не носи отговорност за коментарите. Моля, пишете на кирилица и не използвайте обиди, клевети и лични нападки. Подобни коментари може да бъдат премахнати. Можете да докладвате за неподходящи коментари чрез формата за контакт в сайта.