Външни публикации

Ще гледаме на смартфона как се готвят традиционни ястия за Хасково и Мерич

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ВИРТУАЛНА КУХНЯ МАРИЦА – МЕРИЧ“

Проект

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Турция 2014-2020

Изпълнението на проект „Виртуална кухня Марица – Мерич”, № CB005.1.23.017, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Турция 2014-2020, стартира РСО „Марица“ в партньорство с RPC в регион Мерич през месец март 2017 г. Проектът е с продължителност 15 месеца с общ бюджет за двата партньора 81 267,15 евро. „Виртуална кухня Марица – Мерич” ще допринесе за укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на устойчивия туризъм. Проектът предлага възможности за сътрудничество и работа в мрежа между регионите Хасково и Мерич за създаването на общи продукти в областта на традиционната кухня и за организацията на трансгранични инициативи с промоционален характер.

Проектът интегрира 7 основни дейности и залагайки на подхода на участието дава възможност на местната общност от двете страни на границата да направи оценка и да натрупа познания по отношение на въпросите от местно значение за развитието на туризма. Проектът съчетава разнообразни меки действия като проучвания, разработване на ИКТ инструменти и смарт приложения, подпомагащи представянето и популяризирането на кулинарните традиции, онлайн форум, фестивал и мерки за публичност.

Очакваните резултати по проекта са:

  • Проучване „Традиционни рецепти от Област Хасково“ и Проучване „Традиционни рецепти от Област Мерич“;
  • Проучване „Местни области с традиционна кухня в Област Хасково“ и Проучване Проучване „Местни области с традиционна кухня в Област Мерич“;
  • Карта „Местни области с традиционна кухня в Област Хасково и Област Мерич“;
  • 10 дълги и 10 кратки видеа представящи традиционни рецепти от Хасково;
  • 10 дълги и 10 кратки видеа представящи традиционни рецепти от Мерич;
  • Уеб платформа „Виртуален шеф“ – обща платформа за традиционни кулинарни характеристики на Хасково и Мерич на три езика;
  • Смарт приложение за мобилни устройства: „Хасково и Мерич готвят“ – представя бързото и лесно приготвяне на традиционни рецепти от Хасково и Мерич на три езика;
  • Фестивал Хасково и Мерич готвят;
  • Рецептурник с традиционна кухня „Кулинарна наслада от Хасково и Мерич“ на български и турски език;
  • Информационни брошури, публикации, пресконференции, партньорски срещи.

Проект

Това прессъобщение е направено с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на прессъобщението е отговорност единствено на РСО „Марица“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Back to top button