Работна среща на директори, учители и експерти от РУО-Хасково за разпространение на резултатите от проекта VEO

Платени публикации

ПроектНа 29 юни 2017 г. в Комплекс „Фантазия“ в гр. Хасково се състоя работна среща за представяне на резултатите от проекта VEO – Video Enhanced Observation (Видеонаблюдение за подобряване на преподаването).

VEO е двугодишен проект по дейност „Стратегически партньорства“ на Програма Еразъм+ на Европейската комисия. Целта на проекта е да съдейства за подобряване на качеството на учене и преподаване чрез използване на мобилно приложение за наблюдение и записване на дейностите в класната стая. Приложението VEO е инструмент, който подпомага учителите да подобрят наблюдаването и оценяването на учениците, както и резултатите от учебната работа. То може да се използва за въвеждаща и продължаваща квалификация съответно на новопостъпили и на опитни учители.

Проектът се ръководи от Университета Нюкасъл във Великобритания с участието на пет партньорски организации – две от Великобритания, и по една от Германия, Финландия, Турция и България.

Партньорите работят с училища от своите мрежи във всяка държава, за да тестват ресурсите на различни нива на приложение. Екипът по проекта за България (РУО-Хасково) работи активно с учителите от четири партньорски училища: ПМГ „Акад. Б. Петканчин“-Хасково, ФСГ „Ат.Буров“-Хасково, СУ „Св.П.Хилендарски“-Хасково и ОУ „П.Славейков“-Димитровград. Участниците в проекта преминаха редица обучения за използване на приложението VEO, след което учители от тези училища записаха с помощта на таблети моменти от своята ежедневна работа в класната стая, които бяха обсъдени с колеги.

Фокусът на проекта е да улесни влизането на приложението VEO в училищната работа, така че то да бъде използвано в класната стая за различни цели: за наблюдение на колеги и споделяне на практики в класната стая, за целите на продължаващото професионално развитие или за оценка на представянето на учениците или учителите. Анализът на събраните данни в този процес ще даде ценна информация за професионалното развитие на кадрите в сферата на образованието, както и за процеса на преподаване и учене.

На работната среща на 29 юни бяха представени резултатите от проекта и бяха проведени практически упражнения с директори и учители за използване на приложението VEO при наблюдение на уроци с цел подобряване на резултатите от дейността на учителите.

Повече информация за проекта можете да намерите на интернет страницата му: https://veoeuropa.com/

Регионално управление на образованието – Хасково

loading...