Биляна Димитрова с отворено писмо за кадруването в община Хасково

Хасково
Биляна Димитрова

Биляна Димитрова, която подаде оставка като секретар на община Хасково, излезе с отворено писмо във връзка с интервюта, дадени от депутата от БСП Елена Йончева.

Целта според Димитрова е да се изясни истината за това кой кадрува в общината и дали е спазена повелята на закона.

По думите на бившия секретар на общината, всички хвърлени обвинения върху депутата от ГЕРБ Делян Добрев и четиримата служители от диаграмата на Елена Йончева са безпочвени и въпросът за конфликт на интереси не стои. „Защото, г-жо Йончева, не Делян Добрев е ръководителят на организацията – общинска администрация на община Хасково, а това е Добри Беливанов, който е избран с политическа принадлежност към ГЕРБ – поне с такава е бил към момента на провеждането на изборите за кметове през 2015 г.“, се казва още в отвореното писмо.

Haskovo.info припомня, че първо от ГЕРБ снеха доверието си от Беливанов, защото се е провалил като кмет. След това градоначалникът отговори, че общината се справя добре. Освен Биляна Димитрова, оставки подадоха шефът на финансовата дирекция Росица Гаргова и зам.-кметовете Евгени Консулов и Милена Трендафилова. Елена Йончева пък обвини Делян Добрев, че кадрува в общината, той подаде оставка, но парламентът не я прие.

Ето и пълният текст на отвореното писмо на Биляна Димитрова:

Във връзка с публикациите и интервютата, дадени от г–жа Елена Николова Йончева – представител на БСП от 29 МИР Хасково, се обръщаме към Вас в откровено писмо, за да изнесем истината, като може да се провери и дали повелята на закона е спазена.

В чл. 7, ал. 2, т. 1 от Закона за държавния служител ясно е определено, че „Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително”. От тук е видно, че всички хвърлени обвинения върху народния представител Делян Добрев и четиримата служители от диаграмата на Елена Йончева са безпочвени и въпросът за конфликт на интереси не стои, защото, г-жо Йончева, не Делян Добрев е ръководителят на организацията – общинска администрация на Община Хасково, а това е г-н Добри Василев Беливанов, който е избран с политическа принадлежност към ПП ГЕРБ – поне с такава е бил към момента на провеждането на изборите за кметове през 2015 г.

Служебното правоотношение възниква въз основа на административен акт, който задължително се предхожда от конкурс, като органът по назначаване в конкретния случай е имал законово даден толеранс от 6 месеца, а именно това е посочено в чл. 10, ал. 4 от Закона за държавния служител – „В новосъздадена администрация на длъжност за държавен служител може да бъде назначавано лице без конкурс до заемането на длъжността по реда на ал. 1 и 2, но за срок не по-дълъг от 6 месеца”. И тук е моментът да се цитира органа по назначаването – кметът на община Хасково г-н Добри Беливанов, който в интервю казва: „Аз назначавам хората”. И след „осветлението”, както се изразява кметът Беливанов, е редно да се самосезират компетентните органи и да се извърши проверка на назначенията, както и да се търси отговорност от ръководителя на организацията за неспазване на нормативната воля, защото административното нарушение е деяние, което нарушава установения ред на държавно управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред. Специализираният контрол по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба и на правата на страните по служебното правоотношение се извършва от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Относно Вашето изказване, че в съществуващия според Вас модел в община Хасково, чиято втора част Вие наричате Модела на нарушаването на Закона за държавния служител, заради назначения в общинската администрация на хора, които не отговарят на изискванията му, смело заявявам: „Четете, г-жо Йончева,преди да говорите, първо четете!” Един сериозен журналист, както и един отговорен политик се опират в изказванията и становищата си на проверени факти, но във Вашите изказвания липсват такива. Цитат: „И двете нямат предишен административен опит, който се изисква по Закона за заемане на позициите, на които те са били две години”. Тук Вие визирате секретаря Биляна Димитрова и Росица Гаргова – директор на финансовата дирекция. Въпрос: По кой закон се изисква предишен административен опит, г-жо Йончева? Защото няма такъв закон, в който се изисква „предишен административен опит”. В чл. 14 от Закона за администрацията гласи : (1) „За заемане на определена длъжност в администрацията са необходими задължителна минимална степен на завършено образование и професионален опит или ранг”, като тук трябва да се отбележи, че минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, необходим за заемане на всяка длъжност се определят в Класификатора на длъжностите в администрацията, а специфичните изисквания са свързани с особеностите на функциите на длъжността и съгласно чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител е необходимо те също да бъдат регламентирани с нормативен акт. За длъжността Секретар на община Хасково в нормативни актове не са предвидени специфични изисквания за заемане на длъжностите, нито в Устройствения правилник на община Хасково. И ако имахте малко последователност в действията си първо бихте проверили какъв трудов стаж има Биляна Димитрова, който е над 15 години – трудов и професионален стаж. Проверявайте малко преди да се произнасяте! То трябва и да се чете, не само да се дефилира в политическите коридори.

Внимателно трябва да се проследи картината на проведената процедура относно протеклите конкурси почти 1 г. и 10 мес. след встъпване в длъжност на кмета Добри Беливанов, кметът, избран не с мажоритарен вот, както той сам се обяви, а заради решаващия фактор – партийната принадлежност, заради гласа на всеки един жител, уповаващ се на отговорностите, решенията и действията на ПП ГЕРБ. Председатели на конкурсните комисии са Евгени Консулов – зам.–кмет на Община Хасково и Велин Балкански – зам.–кмет на Община Хасково и членове Пламен Лечев – началник отдел ПНО, Румен Атанасов – гл. експерт ОМП, Гергана Иванова – гл. експерт „Човешки ресурси”. Преценката на комисията и класирането на кандидатите се описват в протоколи, които се представят на органа по назначаването. Издадени са заповеди за отмяна на четири от петте конкурса и за прекратяване на конкурсните процедури, като в заповедите е посочено, че са постъпили жалби от кандидати, които не са класирани на първо място. Същите тези жалбоподатели, които не са издържали още първия етап от конкурса – писменната – продължават да са на възлови позиции в Община Хасково. Но тук е много важно да се посочи, че извършената проверка не е направена и председателите на комисиите не са сезирани за проверката. Видно е, че кметът Добри Беливанов еднолично, без да се съобразява с законовата процедура за извършване на реална проверка, си отменя за пореден път своите заповеди, които са обявени на сайта на община Хасково в раздел Кариери.

Интересното тук е, че са отменени само четири конкурса от общо проведени десет, за повечето, от които съставът на комисиите е същия. С този акт на „разчистване” според Вас кой кадрува? Как кметът Добри Беливанов, прокламиращ честност и прозрачност на конкурсите, не се е самосезирал за проверка на работата на комисията и на другите конкурси? И Добри Беливанов не си ли противоречи, казвайки, че има един „зам.–кмет, който е изключителен финансист”, визирайки Велин Балкански? В същото време със заповедите за отмяна на конкурсите, зам.–кметът В. Балкански като председател на две от комисиите е обявен, че не е обективен и е допуснал нарушения, свързани с начина на провеждането на конкурса при обявяване на системата за определяне на резултатите, което от своя страна, според Добри Беливанов води до опорочаване на конкурсите. Как така един „изключителен финансист” като г-н В. Балкански допуска толкова елементарни грешки в пресмятането на точките по формулата, посочена в Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители?

В това отворено писмо заставам пред Вас, жителите на община Хасково, с гордо вдигната глава и чиста съвест и отговорно заявявам, че 1 г. и 10 месеца работих усърдно, експертно и компетентно за родно Хасково.

 

Още новини

loading...

46 коментара

  • Абе ти не разбра ли бе Биляно, че заради тебе стана целия цирк? Кума ти не можа да прежали, че не ще да те назначи кмета обиди му се и без малко да изхвърчи от Народното събрание. Добре че му спретнаха една голяма подкрепяща вълна от цялата страна -иначе си беше изгорЕл.
   Спри се вече, в тая община явно няма да си, и да има избори ГЕРБ е абсурдно да ги спечели с това уливане -кумгейт , шуробаджанащина и т.н Ти като продължаваш да ревеш по медиите насам натам още повече оливаш положението на партията. Но всъщност какво ли ти пука за партията, да не би да си била член? Пък и кмета доколкото мога да твърдя, че всичко съм видял по медии е казал, че няма да подава оставка. То бива да си напорист и нагъл обаче с това натискане и злоба-далече няма да стигнеш- най много до склада на майка си. Ако поне малко уважаваш кума си, спри се просто не виждате ли, че му вредите на тоя човек. Между другото той е един от най-умните и интеригентни и можещи хора в България. Обаче с този „плач“ просто продължавате да хвърляте кал по него.

  • Всички в тая община са лайнари, като почнеш от кмета. Пък тая Биляна да не реве като ощипана, никой не се интересува от некните излияния. Както не се интересува и от гнусотиите на герб. Ходете си вкупом и си вземете Беливанов – няма по-неадекватен кмет.

  • Тая претоплена гербаджийска манджа ще я повърна! Стига сте ни занимавали с тъпите терзания на дребни и нагли хорица, аман от тия и от смотания им кмет.

 • Права е жената! Тя беше една от малкото, които работеха със сърце и душа в тая община.

 • Стига го плюфте бай Добре, кажте кот има да кажте директно!!! За какъва далавера въ препъна??

 • Нека ние гражданите да знаем истината .Браво момиче.Кмете ти защо ни заблуждаваш с твоите мънкащи интервюта. Един път кажеш едно друг път друго.

 • Браво, Билянка! За близо 2 год. направи толкова много неща положителни за гражданите, към всеки се обърна с огромно уважение и респект. Гореше в името на благото на хората и се раздаваше на максимум.

   • До гражданина!
    Какво е направила толкова тази Биляна. Трансформира фронт офиса на Общината – от тъпо по – тъпо. Вътре смърди на леш, служителите са непрекъснато болни(активен обмен на вируси), въртят се непрекъснато реклами със забележителностите на Хасково(голям принос за това има бившия кмет – ха, ха.. – „с чужда пита, помен правят“), поръча униформи за служителите, които не стават за нищо и не се носят, направи още една поръчка(все едно тя ги плаща) и всичко пак на вятъра…….

 • Доста изчерпателно!Съвсем се избистрят целенасочено-размътените от Йончева води!Главите горе!Срам ме е и ме е гнус от действията и бездействията на кмета Беливанов!

 • Вие сте едни големи лицемери и лъжци. Цяло Хасково знае за схемите ви. Ако някой не ви е роднина не може да започне работа. Няма конкурси няма нищо, на местата са нагласени хора без образование и опит. Тази баца Биляна-Багера да си събира чаршафите и да отива да работи като товаро-разтоварач при майка си в склада.

  • Айаххахахх няма конкурси, защото кмета си мисли, че е над закона и може да прави каквото си иска!
   Затова Хасково става все по-лош град за живеене, заради смотани кметове!!!

 • Биляна Димитрова беше най мръсната интриганка в Общината ,какво ми се оправдава иземаше функциите на Беливанов .Тази е и по мръсна от майка си .Бързо се осраха ха ха долни Гербери.

 • Каква адвокатска мисъл демонстрира госпожата, дори не може да разтълкуват един елементарен закон. Всеки един грамотен човек, който може да чете и пише, може да прочете закона. А единствените които имат право да го тълкуват са съдиите. Големи адвокати, големи адвокантури, наредени за голямата лапачка на държавната пара. Тези шизофреници ще изкарат че Гаргов и Гаргова не са мъж и съпруга.

 • Обемистата юрист консултка , представяща се за пишман адвокат да си прочете „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ ако изобщо го е чела. И 15 годишната ми дъщеря може да цитира закони,
  Чл. 7. (1) Лице, заемащо публична длъжност, няма право при изпълнение на задълженията си да гласува в частен интерес.
  (2) Лице, заемащо публична длъжност, няма право да използва служебното си положение, за да оказва влияние в частен интерес върху други органи или лица при подготовката, приемането, издаването или постановяването на актове или при изпълнението на контролни или разследващи функции.
  Лице, заемащо публична длъжност, няма право да участва в подготовката, обсъждането, приемането, издаването или постановяването на актове, да изпълнява контролни или разследващи функции или да налага санкции в частен интерес. Такова лице няма право да сключва договори или да извършва други дейности в частен интерес при изпълнение на правомощията или задълженията си по служба.
  В този ред на мисли, оказван ли е натиск от Делян Добрев върху кмета Добри Беливанов да се назначават хора в общината на определени позиции.
  Секретаря на общината не заемаше ли на тази позиция цели две години без конкурс?
  Къде отидоха 100 милиона лева от обществени поръчки ?
  Фалшифициран ли беше конкурса в общината за длъжност Секретар и от кого ?
  Закона си е много хубаво написан но мафията си има държава и няма кой да ги осъди.

 • А, когато се подписвахте на местото на кмета без да го уведомите, не писахте отворени писма от вашата групичка…

 • То бива наглост , то бива гьонсуратлък но тази баца премина всички граници. Чак и закона тръгнала да ми цитира. Абе моме , да го беше прочела закона когато беше в общината. И като си толкова начетена защо не си внесла в прокуратурата сигнал за конфлик на интереси за съпрузите гаргови ?

 • Деляне , Деляне , ела да ми станеш кум брат , знаеш ли каква голяма рода имам. Ще запълним всички работни места от общината до училищата и детските градини. Все наши хора , проверени кадри. Държат дума пред прокуратурата,следствието и съда. Човек обивам в затвора влизам за тебе брат.

 • Тежко и е на женицата и змъкнаха килимчето изпод краката и А какво хубаво местенце –кафета цигарки рушвети подмазвачи ех живот ли бе да го опишеш А сега в къщи ревем тъжим дмъркаме сополи и чакаме ДЕЛЯНЧО отново да ни ОКУМИ съссладка работа

 • Тази 2 г освен 2000 лв заплата прибираше сумалък рюшвети по селата, от общински жилища, къщичките по центъра, от транспортна комисия, напгасяше нейни фирмички по скл договори, караше общината и всички предприятия да пазаруват от склада на майка си безалкохолни и вода, да не говоря за далаверите и с шефката на почивно дело….
  Кога ще връща заплатите, които прибра след законните 6 месеца, а именнно незаконните заплати за 14 месеца по 2000 лв общо 28000 лв.,взети от нея наши пари с ясното съзнание, че ги прибира незаконно!!!!!!!

  • Това го пишат хората ,които наистина взематпо 2000-3000 в общината,а те не идват ли от частния сектор,билетопродавачка,фактуристка,полевъдка, гумаджийка и сега се страхуват за местата си и обожават грешните ходове на администрацията

 • ало иновативната работеща Фо ВИЧКО СЕ ВРЪЩА НА ТОЯ СВЯТ на тебе да се върне троино

 • Биляно,това да не ти е да управляваш бозаджийница.Срама нямаш.Сутрин,като станеш се погледни в огледалото.Егати и тъпите парчета.

 • иван каза – Тези ли посредствени недоразумения се пишат хората, които решават съдбините на града ни. И Богородица сигурно плаче, като ги гледа от Ямача…

 • Защо ревете бе БСП досега бяхте и ВИЕ на ВЛАСТ с Д-P ИВАНОВ много бьрзо забравяте.НЕ се ли наядохте А каде е ПРОКУРАТУРАТА .Може би са ваши назначения.

 • Само ми е чудно Г.Иванов като стане кмет ОТНОВО,къде ще се крият тея гнусни мишки?

 • Билянка,ти си достоен човек.хората те обичат,ти показа истината а това ,че не те харесва хайката на Дядото ти дава повод да се гордееш ,че не си като тях.Те са на работа да бъдат цял ден в интернет и да пишат.

  • А ти си си във къщи и сън не те хваща.В 4.36 да станеш и да защитиш Билянчето (себе си)е ненормално меко казано.

  • Един път дневно по половин таблетка! Екс секретарката е по- едричка, може и по цяла таблетка да взема!
   ПОМАГА И ПРИ БЕЗСЪНИЕ!

 • Вярно ли е ,че получават по 3000 лева заплата,ние плащаме толкова високи такси и данъци в общината ,Браво!Кмвте,ити казваш,че мислиш за твойте мили съграждани.Излез и кажи колко допълнително си дал върху заплатите на твойте хора.

 • Струва ми се , че тоя скандал стана заради некадърен ПР е неумение на политика Добрев да разговаря с хората си. Спрял кмета конкурсите- спрял ги. Явно си има някакви съобръжения. Дали някой му се е обадил да пита-ЗАЩО? Дали такова държание някой щеше да си позволи спрямо Геоги Иванов? Направо захвърчаха едни статии с искане за оставка, после декларации, че не му искали оставка, после пак искане за оставка на пресконференция…направо се оплетоха ГЕРБ. Дидето ли още им е ПР на ГЕРБ, виждам и Нели Вълканова там, пък ги виждам пият кафе и с Мария Геогиева на БиТиВи явно каките „специалистки по специални задачи“ някви ги измътиха ама не прецениха. И продължават да се оплитат. Тая декларация не можа ли да я „пусне“ някой от другите дали оставка не баш кумицата заради която стана „кумгейт“? Супер важно е да кажем, че работела ама мън мън….скрийте се поне известно време досадихте на всички в тоя град и цяла България. Не остана някой, който да не е разбрал кой на кого кум, сват, братовчед…малко се „сетите“ де

 • Биляна и Мария Русева се занимаваха с интриги и далавери ,сега е времето да им се потърси сметка Беливанов.

 • То комунистите голям мерак за власт. Нима те като дойдат няма да си назначат всички техни близки. Както казват младите на запад идвайки си в бг(въпреки, че не се интересуват от политика) всички са еднакви. Е, щом са еднакви, дайте да си изкарат до край. Те комунистите си развалиха сами събориха в Хасково затвора, защото всички щяха сега не да са в парламента, а там край парка в посока към Кената, Поделението, там беше в Хасково затвора. Питам ви драги комунисти, защо бутнахте(на диалект селски) затвора, сега да сте на свобода, а тези да не могат да отидат и си прочетат от БЗНС… всички комунисти се изкарахте жертви на строя, прошка имате от мнозина. Не се забравя, а това бяха най-хубавите ни години-младостта, а и не бяхме хулиганки, нито проститутки, явно е трябвало да сме от тях, за да сме окей сега, а не от 1999 да си чакаме отвъдното. Не са малко годините/1999-2017/, а комунистите още работят ли работят, а те на родени 1942,1940….минало свършено време, но незабравимо, раната кърви и не зараства. Много горчивина по времето на соца е имало и има

 • Другарко Димитрова,стига с тези отворени писма.Ела да те черпя една Лахта и мналко цвик.

Вашият коментар

Haskovo.info не носи отговорност за коментарите. Моля, пишете на кирилица и не използвайте обиди, клевети и лични нападки. Подобни коментари може да бъдат премахнати. Можете да докладвате за неподходящи коментари чрез формата за контакт в сайта.