Външни публикации

Промотират природното и културно наследство в България и Гърция чрез интелигентни и електронни инструменти

Лого

Регионално Сдружение на Общините „Марица” е инициатор и водещ партньор по проект eTOURIST, одобрен и финансиран от Програмата за сътрудничество INTERREG V‐A „Гърция – България 2014-2020“. Проектът е за промоциране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти. Останалите трима партньори по проекта са: Сдружение на общините ДИМОСИНЕТЕРИСТИКИ ЕВРОС СА; Етнографски музей на Тракия – Агелики Гианакиду в Александруполис и Партньорство на активните граждани в Сапес. Целта на проекта е да популяризира и развива културното и природното наследство и наследството свързано с традиционни храни и вино в регион Хасково-Еврос.

Специфичните цели, формулирани от партньорите са:

  • Оценка на обектите от културното и природно наследство и традиционното кулинарно изкуство и вино, които са от изключително значение за района Хасково-Еврос;
  • Подкрепа за развитието на природното и културно наследство, традиционното кулинарно изкуство и вино в Хасково – Еврос;
  • Културното и природно наследство на трансграничния регион Хасково-Еврос – по-близо до туристите;
  • Промотиране на културното и природното наследство на трансграничния регион;
  • Подобряване на знанията за традиционното кулинарно изкуство и вино в трансграничния регион.

В средата на май, предстои в Хасково да се проведе поредната партньорска среща, на която участниците да обсъдят конкретни детайли по организацията на съвместните форуми за представяне на пограничния регион – неговия потенциал за развитие на традиционен и алтернативен туризъм, включително възможностите за развитие на кулинарен и винен туризъм.

По проекта е предвидено разработване на мобилна апликация за видео разходки из регионите на Хасково и Еврос, както и модерен интерактивен уеб портал, представящ по атрактивен начин природните и културни дадености на Хасково и Еврос.

Проект

„Тази публикация е създадена в рамките на проект „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“ (eTOURIST), финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”, съгласно Договор за БФП № В2.6с.07/09.10.2017. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“.

Back to top button