Беливанов с поредния писмен отговор, този път към Добрев за водата

Хасково

Поредното си писмено становище по важна тема разпрати до медиите кметът на Хасково Добри Беливанов.

То е в отговор на коментара на депутата Делян Добрев, че е скандално вече две години новите сондажи и водопроводи в Хасково да не са изградени. За тях правителството отпусна близо 2 млн. лв., а целта е да се реши проблемът с урана във водата.

В писмото си Беливанов проследява хронологията по изграждането на съоръженията и отново посочва, че забавянето е по вина на институции и процедурни срокове.

Ето и пълния текст на становището на Добри Беливанов без редакция:

Преди дни в медиите депутат от Хасковски избирателен район е заявил: „ Скандално е, че две години, след като правителството още на първото си заседание отпусна два милиона лева на Хасково за сондажи и два водопровода, все още тези обекти не са приети. Ангажирам се до 3 месеца новите кладенци и водопроводи в Хасково да бъдат завършени, приети и пуснати в експлоатация”.

За да спрат спекулациите около тази тема отново представяме фактите:

Първо от една година няма яснота точно каква вода се подава за гражданите на Хасково. Последните предоставени резултати на общината са от февруари 2018 година.

РЗИ /пак според изявления пред медиите/ твърдят, че няма настъпили изменения, за да извършат нови тестове на водата. След предишното ми изявление пред медиите, че от една година няма нови проби на водата, разбирам неофициално, че такива вече са възложени.

С постановление № 91 на Министерски съвет от 11.05.2017 година беше одобрен допълнителен трансфер за община Хасково чрез бюджета на МРРБ в размер на 1 930 000 лева за реализацията на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на град Хасково“.

Средствата бяха преведени на Община Хасково на 7.12.2017 година.

В изпълнение на Постановлението подписахме Споразумение с МРРБ на 11.07.2017 година. На 30.11.2018 година подписахме допълнително споразумение с МРРБ с което срока за изпълнение на проекта беше удължен до 30.11.2018 година. Във връзка с възникнали непредвидени обстоятелства около реализацията на проекта, които забавиха изпълнението му , на 05.12.2018 година сключихме ново допълнително споразумение с МРРБ , със срок – до приключване на обекта. Министерството на финансите с писмо №08-00-1201 от 19.09.2018 година ни уведомяват, че възстановяването на неусвоените средства от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия / каквито са предоставените ни средства по Постановлението/ не е обвързано с конкретни срокове.

Предложението за обектите, които се реализират с отпуснатите финансови средства по Постановление №91 е на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Хасково.

Първите четири кладенеца в „ Северна индустриална зона бяха възложени след процедура по ЗОП в кратки срокове, предвид спешността на изграждането на съоръженията. За останалите съоръжения не се явиха кандидати по обявените условия. Следвайки закона, за изграждането на останалите съоръжения обявихме Обществена поръчка по общия ред. Според юристите не е възможно провеждане на втора съкратена процедура за един и същ обект.

Първите 4 кладенеца в „Северна зона“ бяха възложени след процедура по ЗОП в кратки срокове на „ Водно строителство –Хасково“ АД с договор от 25.07.2017 година. Строежът е изпълнен в срок – Общината е издала образец акт 15 от 12.01.2018 г. и е въведен в експлоатация – Разрешение за ползване № СТ-05-1250/23.10.2018 г.

Т.е. обектите бяха готови през януари 2018 година, а комисията сформирана от ДНСК ги въведе в експлоатация почти 10 месеца по-късно.

Една от причините за забавянето е ВиК Хасково -заради процедурите по учредяване на санитарно-охранителните зони около всички кладенци / в тази зона те са общо 8 бр./, от Басейнова дирекция Пловдив. Това учредяване на санитарно –охранителна зона се прави единствено и само от ВиК оператора в случая ВиК Хасково. Оказа се всъщност, че дружеството подава вода от съществуващите там кладенци без да е учредило подобна санитарно-охранителна зона, което е задължително.

Останалите четири кладенеца са възложени след проведена обществена поръчка на „ Аквагруп проект“ ЕООД с договор от 16.11.2017 година.

Кладенците в Източна зона са с достигнати дълбочинни нива, предстои оборудването им с помпи и издаването на акт 15, кладенеца в „Узунджово“ е пред достигане на дълбочинно ниво. Към момента работата по тези обекти е спряна с акт 10 заради зимните метеорологични условия.

Отново се появи същия проблем ВиК Хасково нямат Разрешения за водовземане и санитарно охранителни зони от „ Басейнова дирекция „Пловдив. Т.е. „ВиК“- Хасково продава от години вода на гражданите от зоните без разрешително за водовземане. Двете вододайни зони са съществуващи, експлоатират се от „ВиК“ ЕООД Хасково.

Ползването от „ВиК“ ЕООД Хасково на тръбните кладенци в двете вододайни зони, без Разрешения за водовземане е сериозно нарушение на законовата уредба и беше основна пречка за започване на строителството.

За преодоляването на тези проблеми възложихме спешно изготвяне на необходимата техническа документация за получаване на Разрешения за водовземане за двете зони и учредяване на санитарно-охранителни зони,като след получаването издадохме Разрешенията за строеж.

Към момента има заявление депозирано от „ВиК“ ЕООД Хасково в БД – Пловдив, но процедурите по учредяването на санитарно-охранителните зони за вододайни зони „Източна зона“ и „Узунджово ІІ“ не са приключени. Това затруднява въвеждането в експлоатация на дублираните кладенци в двете зони.
Изграждането на напорен водопровод от Северна зона и Помпена станция „Извора“ до водоем 30 000 м3. е възложено на ДЗЗД „АКВА ИНЖЕНЕРИНГ“ с договор от 26.07.2018 г. Строителството в момента е спряно заради налагащи се промени /изм. по чл 154 от ЗУТ/. Очакваме до месец при възстановяване на строителството да бъде издаден акт 15.

Вторият водопровод от „Източна зона“ е възложен на КОНСОРЦИУМ „ТИ ВИ БИ ВОДОПРОЕКТ“ с договор от 24.07.2018 г.

Към момента водопровода е изграден, положени са тръбите, има довършителни работи по двете шахти и да се асфалтира разкопаната настилка на улицата. При възстановяване на работата от строителя също очакваме акт 15 да бъде издаден до месец.

Факт е, че ВиК Хасково не разполагаше с необходимите документи за съществуващите там кладенци, без които беше невъзможно издаването на строителни разрешителни за изграждането на новите кладенци. Предложеното трасе за водопровода минаваше през частни терени, което наложи да извършим процедура по отчуждаването и промяна на ПУП и да определим сервитут около водопровода, което забави строителството.

При изграждането на нови сондажи за осигуряване вода с необходимото качество за населението според експертите в тази област се извършва подробен анализ за пространственото положение на урановите находища и проявления в границите на подземното водно тяло. Липсата на такъв анализ носи риск за разкриване на подземни води с неподходящи химични и радиологични показатели или тяхното влошаване в процес на експлоатация. Основните дейности следва да са насочени към пречистване на водите или смесване с чисти води до постигане на необходимите качества, както и да се проведе изследване на състоянието на тръбопроводите от кладенците до помпената станция и от там към потребителите по отношение на отложено вещество по тях /включително и на уранови минерали/.

Не ни е известно дали след задълбочен анализ е определено местонахождението на дублиращите кладенци, но наличието в момента на уран над нормите в кладенец в зона „Узунджово“ крие рискове за подобни проблеми в бъдеще.

8 коментара

 • Абе прехвърляне на топката В тая игра няма виновни всички са невинни никой не поема отговорност –но всички си получават заплатките Ако тая работа с тия кладанци беше при Бай Тошово време щеше за 3 месеца да е свършена и народа щеше да пие вода Нои –- да живее демокрацията

 • Ясна е работата, някой си помисли, че Беливанов ще е кукла на конци. Възрастен слаб човек, който може да бъде командван. Е не позна. Затова и започнаха проблемите на Хасково. Няма да се учудя ако като се направят пробите водата се окаже чиста.
  Няма как обаче тия идиоти които ни плашиха и плашат с водата да си понесат отговорността.
  И тука е като бял ден ясно- не им угоди еди кой си да построи кладенците, пусна си ги по законовия ред и стана лош. Защото някой не успя да си дръпне едни пари. И сега бавят мотат и въртят, и четете ли кой се бута и бави- държавни фирми- ВиК , басейнова дирекция. Защо държавата е против хасковлии? Защото депутатите са против кмета предполагам

 • Добрев е пич и осигури парите, но колкото и да не ви се вярва в тази страна има закони, а закона казва, че докато няма разрешително за водовземане нама да се пусне вода. Търпение му е майката, затова като не разбирате не се ядосвайте-виновни няма!

 • ПИЧА ДЕЛЯНЧО както пише Странджата осигури парите а нещо повече да направи –-НЕЕЕЕ защо да помага повече нали Бай Добри не му играе вече по пищялката Така че помощта на ДЗелянката е като снасяне на кукувиче яйце в полога на врабче

 • Марков не ставаш! Какъв си такъв директор.. никакъв, само смешки и лежане…

 • Абе какво значи Дялянчо Добрев ги осигури парите,тези пари са от държавата от нашите данъци,и целта им беше ясна, пускат слуха с урана и схемата е да се усвоят парите с някаква обществена поръчка от приближени фирми и се завишават многократно разходите.Да ама дедови Добри не му харесва схемата на герб.

 • При бай Тошо много здраве имате. Красив, Европейски град, отива и този град. Без млади, интелигентни не става, свърши се, работят за западни икономика, иде друг народ, казано и сторено от агроном Калоян… Там горе трупат милиарди, а за Хасково ли да мислят?!??

Вашият коментар


Haskovo.info не носи отговорност за коментарите. Моля, пишете на кирилица и не използвайте обиди, клевети и лични нападки. Подобни коментари може да бъдат премахнати. Можете да докладвате за неподходящи коментари чрез формата за контакт в сайта.

loading...