Хасково

24 дни със запрашеност над нормата в Хасковско от началото на годината

От началото на годината са регистрирани 24 превишения на средноденонощната стойност на фини прахови частици, при допустими 35 за година, съобщиха за Haskovo.info от РИОСВ-Хасково.