Вода

Екоинспекцията глоби ВиК и торовия завод за изпускане на отпадни води

През октомври са издадени наказателни постановления за 1 000 лв. на ВиК-Хасково и за 2 000 лв. на торовия завод в Димитровград за изпускане на отпадни води над установените норми, […]