Проект

Защитават биологичното разнообразие по проект

Регионално сдружение на общините “Марица” е третият партньор по проект eOUTLAND, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A “Гърция – България 2014-2020”. Водещ партньор по проекта е Мрежа за оперативна […]