Проект

Защитават биологичното разнообразие по проект

Регионално сдружение на общините „Марица“ е третият партньор по проект eOUTLAND, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция – България 2014-2020“. Водещ партньор по проекта е Мрежа за оперативна […]