Хайгухи Бодикян

Председателят на Хасковския административен съд кандидатства за ВАС

Председателят на Хасковския административен съд Хайгухи Бодикян кандидатства в конкурс за повишаване и заемане на 9 длъжности за съдия във Върховния административен съд, става ясно от съобщение на Висшия съдебен […]