130 приемни семейства в Хасковско, 20 са без деца

Хасково
Среща

130 са утвърдените приемни семейства в Хасковска област към 30 април. В 110 професионални пиремни семейства има настанени деца. Само в община Хасково са 40 семейства от тях в 37 има настанени деца.

Общият брой на децата за Хасковска област, настанени в приемни семейства е 147, само за община Хасково са 47 деца.

От началото на годината е осиновено едно дете от примено семейство, 3 са реинтегрирани а 1 е изведено в резидентен тип ЦНСТ. Данните предостави Таня Славеева ръководител на проекта „Приеми ме“ в Хасковска област на втората национална информационна среща по проекта.

Общият брой деца, преминали през приемна грижа от 1 януари 2016 до 31 март 2017 г. е 3 164. Към 31 март утвърдените приемни семейства с местоживеене в 149-те общини-партньори са общо 2 252.

Въпросите за качеството на приемната грижа остават приоритетни, но понякога и тревожни, изтъкна ръководителят на проекта Огнян Христов, очертавайки проблемите и посоките за преодоляването им.

Непосредствената задача е да се реализира в практиката разбирането, че приемната грижа се осъществява като споделена мярка за закрила на деца в риск от всички участници в процеса на предоставянето й. Пряк път към това е ясно да се профилират компетенциите на приемните семейства, екипите по приемна грижа, отделите „Закрила на детето“ към дирекциите „Социално подпомагане“.

Още новини

Вашият коментар