Библиотека

10 библиотеки с подкрепа от Министерството на културата

Библиотеки в Хасковска област ще обогатят фонда си благодарение на Министерството на културата. Средствата идват по програмата “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”.