Гнезда

Монтираха 195 нови платформи за щъркелови гнезда по електрически стълбове

Със 195 нови платформи за обезопасяване на гнезда разположени на стълбове от електроразпределителната мрежа посреща щъркелите тази година „Електроразпределение Юг“, което е част от EVN България, съобщават от дружетвото.

Ток

Токът за бита поскъпна с процент

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди нови цени на електрическата енергия за битови и небитови клиенти, присъединени на към мрежа „ниско напрежение“ в Югоизточна България от 7 април.

Обезопасяване

Обезопасиха 100 електрически стълба за опазване на птиците

100 електрически стълба бяха обезопасени за опазване на птиците в защитена зона „Сакар“, част от екологичната мрежа НАТУРА 2000 от EVN България и Зелени Балкани, съобщават от Енергото.