Опашка

Снимка на деня: Километрична опашка

Километрична опашка от автомобили се изви преди обяд на контролно-пропускателния пункт на входа на Хасково откъм Кърджали. По-късно дълга колона се образува на изход. Снимка: Хаиг Карекинян