Завод

9 157 от фирмите в Хасковско са на печалба, 1 752 – на загуба

Крайният финансов резултат на фирмите в Хасковска област за 2019 г. е печалба в размер на 264 млн. лв., съобщават от Териториално статистическо бюро – юг на Националния статистически институт.

Търсят социален работник за патронажната грижа в Хасково

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по  Проект BG05M9OP001-2.103-0080 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“ финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- […]

Близо 1 200 останаха без работа в Хасковско след затягането на мерките

1 179 са новорегистрираните безработни в Хасковска област от края на ноември, когато бяха затегнати противоепидемичните мерки, до 27 декември, сочат данните на Националния статистически институт.