Хасково

Инспекцията по труда проверява спазването на мерките в извънредното положение

Проверките на Инспекцията по труда през март са насочени основно към контрол по изпълнението на мерките за ограничаване разпространението на коронавируса, съобщават от дирекцията в Хасково.

Следи се и за гарантиране на трудовите права на работниците в затруднените предприятия. От Инспекцията напомнят на работодателите да уреждат трудовите правоотношения с работниците и служителите си при стриктно спазване на законодателството. Законът за мерките и действията по време на извънредното положение им дава възможност за по-голяма гъвкавост при прилагане на трудовото законодателство. Например в условията на извънредно положение работодателят може без съгласието на работника да му възложи временно надомна работа или работа от разстояние. Възлагането се извършва със заповед на работодателя. С нея се определят и условията, които иначе се договарят в индивидуалния трудов договор. Работодателят може да предостави и платен отпуск без съгласието на служителя в условията на извънредно положение. За предоставянето на неплатен отпуск обаче е задължително да има искане от работника.

От хасковската дирекция напомнят още, че някои работници и от уязвими групи се ползват от закрила при уволнение по силата на чл. 333 от Кодекса на труда. Работодателят може да уволни работници и служители под закрила само с предварително разрешение от Инспекцията по труда.

Предстои и приемането на Постановление на Министерския съвет, с което ще се уреди редът за предоставянето на компенсации в размер на 60% от осигурителния доход на работниците и служителите на работодатели, преустановили дейността на предприятието или на част от него заради мерките, свързани с извънредното положение.

През февруари са извършени 106 проверки, констатирани са 618 нарушения и са съставени 17 акта. Влезлите в сила наказателни постановления са 7 за общо 9 200 лв.

Всички новини по темата КОРОНАВИРУС

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button