Външни публикации

Конференция „Бъдещето на занаятчийството и антикварния бизнес в трансграничния регион“ на 9 октомври 2020 г.

Проект

На 9 октомври 2020 г. (петък), от 10:00 до 17:00 ч. в гр. Хасково (Дом на техниката, ул. “Сан Стефано” №3, пленарна зала на 3ти етаж), ще бъде проведена Конференция на тема “Бъдещето на занаятчийството и антикварния бизнес в трансграничния регион”. Целта й е да популяризира и подпомогне развитието на туризма в областта чрез представяне на местните занаяти и антиквариата пред широката публика.

Събитието се организира по проект CB005.2.22.093 „Увеличаване на трансграничния туристически потенциал между Хасково и Одрин” с партньори Сдружение за регионално социално и икономическо развитие (гр. Хасково) и Тракийската клубна асоциация на природните спортове (гр. Одрин, Турция). Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България – Турция.

В рамките на конференцията ще бъдат представени следните теми:

  • Възможности, предоставяни от антикварния бизнес за развитието на туризма
  • Експертиза на исторически и археологически ценности и идентификация на фалшификати на движими културни ценности
  • Интегриране на занаятчийската дейност в туристическото предлагане
  • Настояще и бъдеще на занаятчийството в България

Лектори в събитието ще бъдат:

  • Константин Пенков, Председател на Софийското филателно дружество
  • Проф. Иля Прокопов, Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград
  • Илия Годев, член на борда на директорите на Европейския форум на асоциациите за опазване на наследството
  • Иван Велев, Председател на Настоятелството на Националната занаятчийска камара

Организаторът на събитието – Сдружение за регионално социално и икономическо развитие – кани всички заинтересовани страни да участват в конференцията, която предоставя отлична възможност за обмен на информация и мнения между основните представители на целевите групи. Нейното успешно провеждане ще допринесе за насърчаване на културното разнообразие и за широкото представяне на богатото историческо наследство на Хасково и региона.

Проект

Back to top button