Външни публикации

РСО „Марица“ с подкрепата на Фондация „Америка за България“ ще работи за осветяване на средата за провеждане на обществени поръчки

Проект „e-METER за добро управление в област Хасково“ на Регионално Сдружение на общините „Марица“ е сред одобрените 62 проекта в България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ на Фондация „Америка за България“. Договорът за финансиране бе подписан през Декември и е в рамките на Конкурс по тема „Добро управление на местно ниво“.

Проектът цели осветяване на средата за провеждане на обществени поръчки от Възложители – местни власти на територията на област Хасково чрез създаване на онлайн портал, с актуална информация за провеждане на обществени поръчки на територията на Област Хасково. Предвижда се на база на събраните данни да бъде изработен мониторингов анализ на обществените поръчки в област Хасково, който ще съдържа и формулирани конкретни препоръки.

Проектът предвижда и работа с общинските съвети в регион Хасково, като на специално организирани форуми, на общинските съветници ще бъдат представени ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики, повишаване на отчетността в разходването на публични средства и увеличаване на прозрачността в работата на Общинските администрации.

Проектът на РСО „Марица“ е инициатива, която работи за:

1) Подобряване на правната среда – чрез дефиниране на конкретни проблеми и препоръки за подобряване на средата, регламентираща обществените поръчки в България;

2) Насърчаване на прозрачността на държавните институции – чрез организиране на единен портал с обобщена цялостна информация за обществените поръчки в област Хасково;

3) Повишаване на гражданската активност – чрез даване възможност на гражданското общество /посредством отворения форум на платформата/ да се включи в анализирането на събраните данни, формулиране на проблеми и предлагане на решения във връзка с прилагането на законодателството за обществени поръчки в България.

Предвижда се проектът да продължи 18 месеца, с бюджет 74 500 лв.

Проект

Подкрепата за Финансираната страна (Регионално Сдружение на Общините „Марица“) е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна (Регионално Сдружение на Общините „Марица“) и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори”

 Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

Фондацията е плод на успеха на Българоамериканския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org

Проект

Back to top button