Хасково

Подлагат на обществено обсъждане Плана за интегрирано развитие на община Хасково

Обществено обсъждане на проекта на Плана за интегрирано развитие на община Хасково за периода 2021-2027 г. ще се проведе на 15 юни от 17:30 часа в зала „Хасково“, съобщават от кметството.

Планът е основополагащ стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 години. Той е част от системата от стратегически документи, интегриращи регионалното и пространственото развитие на цялата територия на община Хасково.

С него се идентифицират проблемите в развитието и се определят възможностите за комплексно и устойчиво развитие на основата на наличните ресурси и потенциал. Той определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини. Това става в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен Централен регион и се разработва за 7-годишен срок. Сред целите на плана е опазването на природната среда и прилагането на екологичните норми и изисквания. Той е достъпен на сайта на общината.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button