Регион

ТЕЦ-ът обгази Димитровград, мобилна станция ще измерва въздуха

ТЕЦ „Марица 3“ е обгазил днес Димитровград, съобщават от РИОСВ – Хасково. Регистрирани са превишения на алармения праг за серен диоксид.

В три последователни часа автоматичната измервателна станция „Раковски“ в града е отчела концентрации на този замърсител над 500 микрограма на кубичен метър въздух. В 10 часа е регистрирана концентрация на серния диоксид от 872,96 микрограма на кубичен метър въздух, 11 часа – 1209,86 микрограма на кубичен метър, а в 12 часа са 534,62 микрограма на кубичен метър въздух.

Станция

Екоинспекцията веднага е издала предписание на ТЕЦ-а за ограничаване масовия поток на SO2 до 3600 kg/h чрез предприемане на необходимите промени в количеството и качеството на използваното гориво в инсталацията за производство на ел. енергия. Целта е намаляване на стойностите на серния диоксид в атмосферния въздух.

Станция

Чувствителна група в случая са деца, възрастни и хора с астма, сърдечно-съдови или хронични белодробни заболявания. Препоръчителни предпазни мерки, които трябва да се вземат от засегнатото население са – да не напускат жилищните или работните помещения като затворят плътно прозорците на стаите, да се избягва физическа дейност на открито, занятията по физкултура в училищата да се провеждат на закрито, казват експертите от Екоинспекцията, които ще продължат да следят ситуацията.

Станция

Малко по-късно от РИОСВ съобщиха, че отпада необходимостта от предприемане на предпазни мерки от чувствителните групи на населението. В 13 часа е регистрирана първата средночасова стойност, която не превишава стойността на алармения праг – 240,35 µg/m3.

Междувременно на днешната сесия на общинския съвет стана ясно, че в най-скоро време в района на ТЕЦ-а ще бъде разположена мобилна станция, която да измерва в реално време качеството на атмосферния въздух.

Мобилната автоматична измервателна станция ще бъде поставена на 30 юли. Тя ще бъде позиционирана на площадката на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ между ТЕЦ „Марица 3″ и „Неохим“. Поставянето й е във връзка със зачестили сигнали за влошено състояние на въздуха в града.

Станцията ще работи в непрекъснат режим от 30 юли до 14 август и ще измерва концентрациите на въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотен моноксид, азотен диоксид, ФПЧ 10, метан и неметанови летливи органични съединения. Резултатите от измерванията ще бъдат получавани ежедневно в Регионалната екоинспекция.

Един коментар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button