Хасково

По-малко дела постъпиха в Хасковския районен съд през 2021-а

4 409 дела са постъпили в Районен съд – Хасково през 2021 г., сочи годишният доклад на съда.

От тях 4 397 са новообразуваните дела. 3 030 са новообразуваните граждански и административни дела, а 1 367 са новообразуваните наказателни дела.

Отчита се спад на постъпленията през 2021 г. спрямо предходните три отчетни периода. През миналата година са постъпили 33 дела по-малко спрямо 2020 г., и значително по-малко спрямо 2019 г. – с 1 086 дела и 419 дела по-малко спрямо 2018 г.

През отчетния период общият брой на делата за разглеждане е 5 176 дела, от които 3 677 граждански и административни дела и 1 499 наказателни дела. В края на годината са останали общо 712 несвършени дела, от които 584 граждански и административни дела и 128 наказателни дела. Това е с 55 дела по-малко в сравнение с 2020 г., с 5 повече в сравнение с останалите несвършени през 2019 г. и със 133 дела повече в сравнение с останалите несвършени през 2018 г. Като причина се посочва пандемията и противоепидемичните мерки.

Общата натовареност по щат през 2021 г. на съдиите, изразена в брой дела за разглеждане месечно от един магистрат, е 44.14, а изразена в брой дела свършени месечно от един магистрат – 38.07.

Годишният доклад ще бъде обсъден на общо събрание на съда на 4 февруари.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button