Външни публикации

Интернет портал с актуална информация за обществените поръчки в Хасковска област

От Декември, 2020 г. Регионално Сдружение на общините „Марица“ работи по Проект: „e-METER за добро управление в област Хасково“, финансиран от Фондация „Америка за България“ по Програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“.

Проектът цели осветяване на средата за провеждане на обществени поръчки от Възложители – местни власти на територията на област Хасково чрез създадения онлайн портал: https://hs-tenders.haskovo.org/, с актуална информация за провеждане на обществени поръчки от общините в Област Хасково.

Акцент в изпълнението на проекта е разработеният мониторингов анализ за обществените поръчки в област Хасково, който отчита данните от изработения портал и профилите на купувача на съответните публични възложители и включва информация, която не е била обект на текущото представяне в портала като информация за обжалвани процедури в КЗК и идентифицирани забавяния в провеждането на обществените поръчки след крайния срок за подаване на оферти и др.

Според анализа за периода Юни, 2020 – Юли, 2022 г. 11-те общини в област Хасково са  обявили общо 612 поръчки, на стойност 181 197 000 лв. За този период са подписани 542 договора, на стойност 106 740 000  лв. Прекратени са 89 поръчки.

От възложителите с най-голяма стойност на подписаните договори естествено е община Хасково, като най-голямата община в областта, със 142 договора, на стойност 43 600 000 лв. Следва я община Свиленград – 113 договора, на стойност 14 100 000 лв. На трето място по брой подписани договори е втората по големина община в областта – Димитровград, която за посочения едногодишен период е сключила 73 договора, на стойност 13 1110 000 лв. Община Минерални бани е на четвърто място – 55 договора, на стойност 10 431 000 лв. Община Харманли има подписани 43 договора, на стойност 4 927 000 лв., а община Стамболово има подписани 30 договора, на стойност 6 224 000 лв. В списъка следват общините:

Община Ивайловград – 36 договора, на стойност  4 861 000 лв.

Община Симеоновград – 22 договора, на стойност 2 255 000 лв.

Община Тополовград – 14 договора, на стойност 2 733 000 лв.

Община Любимец – 13 подписани договора, на стойност 4 457 000 лв.

Община Маджарово – 1 договор, на стойност 29 928 лв.

Към началото на Август 2022 г. 11-те общини от област Хасково имат отворени общо 20 поръчки, на стойност 4 456 983 лв. Най-много отворени поръчки към тази дата има община Харманли -7, на стойност 838 096 лв.; следват община Хасково и община Свиленград, с по 5 поръчки на стойност съответно 1 832 548 лв. и 1 123 544 лв. Общините Ивайловград, Минерални Бани и Маджарово са с по една активна поръчка към 01.08.2022 на стойност както следва: Ивайловград – 384 916 лв., Минерални Бани – 20 000 лв. и Маджарово – 257 876 лв.

Още факти за обществените поръчки на общините в област Хасково можете да прочетете в рубриката „За проекта“ на адрес: https://hs-tenders.haskovo.org/

Проект

Подкрепата за Финансираната страна (Регионално Сдружение на Общините „Марица“) е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна (Регионално Сдружение на Общините „Марица“) и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори”

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

Фондацията е плод на успеха на Българоамериканския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org

Проект

Back to top button